Beslut

Ärende 1710-232
2017-12-20Anmäld reklam Instagraminlägg för reparationer från Fixiphone

Annonsör Fixiphone i Västerbotten AB

Anmälare MacSupport

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sponsrat inlägg på Instagram. Inlägget har rubriken ”Fixiphone.se iPhone repara­tion i Skellefteå” och en bild som visar en reparationsdisk i ett köpcentrum. Under bilden står texten ”Iphone­reparation är vår specialitet! Vi utför expressreparation i Skellefteå på din iPhone med den högsta kvalitén som finns tillgänglig på marknaden”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren så är definitionen av högsta kvalitet missledande. Annonsören är inte auktoriserade av Apple som en servicepartner, det vill säga de kan inte applicera originalreservdelar från Apple, utan de är beroende av tredjepartstillbehör. Anmälaren finner det inte rimligt att de kan påstå att de tillhandahåller högsta kvaliteten på marknaden, då de inte ens är auktoriserade, och på så sätt inte har belägg för det som annonsen antyder.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om: produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet och prestanda.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Anmälaren menar att reklamen är vilseledande då annonsören enligt anmälaren inte kan göra anspråk på att tillhandahålla den högsta kvaliteten som finns tillgänglig på marknaden.

Reklamombudsmannen finner att påståendet ”Vi utför expressreparation i Skellefteå på din iPhone med den högsta kvalitén som finns tillgänglig på marknaden” i reklamen ger intryck av att annonsören utför reparationer på iPhone-mobiler med den högsta kvalitén som finns tillgänglig på marknaden. Annonsören har inte visat att så är fallet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman