Beslut

Ärende 2002-49
2020-04-22Anmäld reklam Reklam för locktång från FashionCurler

Annonsör Posture Clothing ApS

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är påståenden på coolbrush.se. Högst upp på sidan syns rubrikerna ”Första sidan”, ”Kontakta oss” och ”Köpvillkor”. Under dessa syns två bilder sida vid sida. Båda bilderna visar en rektangulär förpackning med namnet ”Fashion Curler” på. Under bilderna syns sju informationsrutor sida vid sida. Överst i den vänstra rutan syns en svensk flagga tillsammans med rubriken ”Svensk butik” och därefter texten ”Svensk produkt, Svensk design & Svenska företag!”. Rubrikerna för de övriga rutorna lyder ”Säker betalning”, ”Nöjd­hets­garanti”, ”30 dagars returrätt”, ”Prisgaranti” och ”Leveranstid”.

Längst ner på sidan till vänster står texten ”FashionCurler är en svensk nätbutik som säljer den ursprungliga FashionCurler™” och adressen ”Denmark, Brunbjergvej 1, 8240 Risskov”. Därunder står texten ”Posture Clothing ApS - VAT: DK38597086”, Brunbjergvej 1, 8240 Risskov” samt annonsörens e-postadress och telefon­nummer.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom det står att det är ett svenskt företag, svenska produkter och svensk design. Produkten är från Kina och företaget ligger i Danmark.

Annonsörens yttrande
Posture Clothing ApS (annonsören) har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exem­pelvis om det geografiska ursprunget.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett fakta­underlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknads­förar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självregle­rande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be-dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen består sannolikt av vuxna konsumenter som kan tänka sig att köpa annonsörens produkter.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom både företaget bakom produkten, och den marknadsförda produkten, i reklamen på annonsörens webbplats framställs som att vara från Sverige.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att den mark­nadsförda produkten är tillverkad och designad i Sverige samt marknadsförs av ett svenskt företag. Annonsören har inte styrkt detta. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman