Beslut

Ärende 1802-17
2018-03-21Anmäld reklam Radioreklam för Eurojackpot från Svenska Spel

Annonsör AB Svenska Spel

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att radioreklamen inte är utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Den strider därmed inte mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en 60 sekunder lång radioreklam. Reklamen inleds med ett metalliskt pling och därefter säger en lugn, kvinnoröst ”Då vill jag att du andas långsamt in, andas ut, och slappna av. Föreställ dig att du vann högsta vinsten på Eurojackpot. Över 800 miljoner. Då skulle du kunna åka på yogaretreat, göra solhälsningar på en strand i Aruba. Varje morgon. I resten av ditt liv. Tillsammans med alla dina stressade kollegor. Tänk vad harmoniska ni skulle bli. Se vad veckans Eurojackpot är uppe i på svenskaspel.se. Spelet med ofattbart höga vinster. Radioreklamen avslutas med ytterligare ett metalliskt pling.

Reklamen har producerats av King. Hör reklamen här.

 

Anmälan
Enligt anmälaren används hypnosteknik i reklamen för att vinna kunder. Anmälaren som har använt sig av hypnosavslappningsövningar blir väldigt påverkad av reklamen och känner sig tvingad att spela trots att denne inte har råd. Anmälaren menar att reklamen framkallar tvångstankar att spela. Att använda sig av denna teknik i reklam är fel då det är en teknik som många använder för att tillfriskna.

 

Annonsörens yttrande
Enligt AB Svenska Spel (annonsören) skriver att idén som anmälaren hänvisar till bygger på ett koncept som Eurojackpot har arbetat med sedan 2014. Ett koncept som heter ”ofattbart höga vinster” där annonsören på olika sätt dramatiserar olika beräkningar för att landa i den vinstsumma som man kan vinna. Dessa beräkningar har handlat om väldigt många olika saker: korv med bröd, en ny frisyr, en bastu, semlor, rattmuffar och så vidare. Totalt har det gjorts över 100 olika beräkningar som använts för radio, filmer, annonser med mera.

Denna radiospott bygger på samma idé av att räkna ut hur mycket yoga du kan konsumera om du vunnit högsta vinsten på Eurojackpot (vilket uppenbarligen blir ganska mycket då den högsta vinsten på Eurojackpot är över 800 miljoner kronor). Dramatiseringen skämtar samtidigt om den ljudbild och tonläge som man kan finna inom yoga (musik, andningsövningar) vilket också var ett sätt att särskilja sig i etern där övrig radioreklam ofta är snabb och näst intill hetsig.

Tanken bakom idén är endast att mottagaren ska förstå hur mycket pengar du har chans att vinna utifrån en referens till yoga. Inte på något sätt har tanken varit att kommunicera till en utsatt målgrupp igenom hyp­notisk taktik som skulle skapa en efterfråga till att spela på Eurojackpot. Vad avser ”plinget” använder yogainstruktör­er ofta olika plingande instrument när de börjar och avslutar övningar. Plinget används dessutom i alla möjliga sam­manhang, de kan till exempel kalla till en måltid och avslutar även som sagt övningar. Plingen är inte på något vis hypnotiska. Annonsören har använt sig av olika ljud för att sätta miljön som beräkningen görs kring (det är ju radio). Pling är även ett tydligt attribut i yoga- och self improvement-världen.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 andra stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får marknadskommunikation inte utformas utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar.

Reklam ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgrup­pens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts.

Enligt anmälaren låter det som att man i reklamen använder en hypnosteknik och därigenom känner sig anmäl­aren påverkad och tvingad att spela. Enligt annonsören är reklamen en del av dennes koncept att visa hur mycket av någonting man kan få om man vinner den högsta vinsten i Eurojackpot. Den anmälda reklamen bygger på idén att visar hur mycket yoga man kan få för vinsten, enligt annonsören handlar det inte om hypnos.

Opinionsnämnden finner att radioreklamen ger intryck av att anspela på en avslappningsövning, som exempel­vis kan finnas inom yogapraktiken. Nämnden finner att en genomsnittskonsument sannolikt inte känner sig påverkad som av hypnos av reklamen. Radioreklamen kan därför inte sägas vara utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar och strider därmed inte mot artikel 1 andra stycket i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Harriet Gillberg, Patrik Löfberg, Inger Skalse och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander