Beslut

Ärende 2104-100
2021-05-17Anmäld reklam Reklam för kläder från Ellos

Annonsör Ellos AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett erbjudande som har publicerats på ellos.se. Erbjudandet syns då besökaren har handlat och ska slutföra beställningen. Under uppgifter om beställd vara, pris och bestäl­laren finns rubriken ”Vill du få 40%* rabatt på dyraste varan?”. Därunder står texten ”Genom att du klickar här godkänner du att ta emot anpassade erbjudanden via e-post, sms eller post baserat på tidigare köp, tidigare besök, aktivitet på Ellos sidor samt övriga marknadsföringssyften. Så behandlar vi dina personuppgifter”. Där­under finns två rutor med texten ”Ja tack” och ”Nej tack” samt en blå text som lyder ”Så här behandlar vi dina personuppgifter”.

Därunder syns en blå asterisk och blå klickbar text som lyder ”Dölj erbjudande”. Sedan följer texten ”*Villkor: Gäller vid nybeställning av kläder, skor, skönhet, accessoarer samt hem & inredning på Ellos. Max 1 gång/kund. Gäller ej möbler, kök & hushåll, elektronik/elektriska varor/tillbehör eller varor märkta med ”VINTAGE” eller "EXCLUSIVE". Kan inte kombineras med andra erbjudanden eller prissänkta varor. Odd Molly, Vagabond, DBKD, UGG, Spanx, Elodie Details, Morris, Hunkydory, Kavat, Gant, Gant Home, Sandberg Wallpaper, Billi Bi, Lexington, LEVETE ROOM, Hunter, Anita, Care, co'couture, Rowico, Valerie, Munthe, Tolix, ecco, SMAK Design, Brafab, Jofama och Bargi är undantaget från erbjudandet. Detaljerade pris-/lev­er­ans­­villkor finner ni under KUNDSERVICE/BESTÄLLNING på ellos.se. Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt slutför­sälj­ning. Rabatten dras automatiskt i kassan. Om du avaktivera en annan rabatt så kommer erbjud­andet att för­svinna eftersom det ej går att kombinera erbjudanden. Avaktivera det andra erbjudandet för att få detta igen”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är erbjudandet vilseledande. Det var minst fem varumärken – bland annat Calvin Klein – som inte fanns undantagna på listan i villkoren på webbsidan men som ändå inte ingick i kampanjen.

 

Annonsörens yttrande
Ellos AB (annonsören) noterar att man vid detta tillfälle haft en skillnad mellan de varumärken man aktiverat som borttagna ur systemet och de villkor som man textuellt visar som borttagna enligt anmälarens utdrag. Annonsören har naturligtvis som ambition att alltid ha alla texter uppdaterade eftersom det annars blir svårt förkunderna som i detta fall att veta vad som ingår i villkoren.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla på­stående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämn­ande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakför­hållanden kunna styrkas.

Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaun­derlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsförar­en ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i det nu aktuella fallet består enligt Reklamombudsmannens bedömning i huvudsak av konsumenter som handlar på annonsörens webbplats.

Enligt anmälaren är erbjudandet vilseledande. Det var minst fem varumärken – bland annat Calvin Klein – som inte fanns undantagna på listan i villkoren på webbsidan men som ändå inte ingick i kampanjen.

Enligt annonsören syns inte alla varumärken som har undantagits. Annonsören har som ambition att alltid ha alla texter uppdaterade eftersom det annars blir svårt för kunderna att veta vad som ingår i villkoren.

Reklamombudsmannen konstaterar att erbjudandet lyder ”Vill du få 40%* rabatt på dyraste varan?”. Vid en asterisk längre ned undantas vissa varumärken från erbjudandet. Reklamombudsmannen finner att en genom­snittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att endast de varumärken som finns uppräknande är undan­tagna från erbjudandet. Annonsören har medgett att uppräkningen inte har visat alla undantagna varumärken. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman