Beslut

Ärende 1810-164
2018-12-13Anmäld reklam Webbreklam för laptops från elgiganten.se

Annonsör Elgiganten AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen har publicerats på elgiganten.se. Produktsida på Elgigantens webbsidaProdukten som marknadsförs är en lap­top från MSI. På den vänstra sidan av webbsidan syns en bild på produkten och på den högra sidan finns infor­ma­tion om datorn och två olika knappar med länkar för att köpa produkten. På den högra sidan finns, namn på produkten, kategori av produkten, varukod, recensionsbetyg och pris. Direkt till höger om priset finns en rund symbol i gul färg med den versala texten ”Bäst i test” och ”PC för alla”.

Till höger om logotypen syns texten ”Antivirus – Bäst i test! Halva …”. Direkt till höger om texten finns en nedåt­riktad pil. När användaren klickar på pilen utvidgas den ovanstående meningen om antivirus. Den längre texten lyder nu: ”Antivirus – Bäst i test! Halva priset vid köp av dator! McAfee Live Safe utsågs som testvinnare av PC för alla i ett jättetest 2018.07.17 tack vare högsta omdömet både för säkerhet och prestanda.” Under det citerade textavsnittet finns en produktbeskrivning av antivirusprogrammet, ett pris och en grön knapp med text­en ”Lägg i kundvagn”.

Under ovanstående text finns knappar för att köpa datorn, antingen online eller för att boka och hämta i butik. Vidare finns därunder en mindre produktbeskrivning som berör datorns grafikkort, processor och skärm samt för den som vill läsa på mer om datorns produktinformation och specifikationer finns två knappar som länkar till utför­lig­are beskrivning av datorn.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Elgiganten använder sig av PC för Allas symbol för bäst i test genom att markera att produkten vunnit ett test. Men det som avses är egentligen en tilläggsprodukt som är frivillig och detta görs på ett missvisande sätt. Symbolen syns precis bredvid ordinarie pris för produkten den inte gäller för och man måste klicka sig fram för att se vad det är som egentligen menas. Många produktbeskriv­ningar börjar även med en stor symbol med "bäst i test" men den avser då det antivirusprogram som kan köpas till. Detta är enligt an­mäl­aren missvisande och ett sätt att få kunder att tro att produkten i sig är bättre än vad den kanske är.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Elgiganten AB (annonsören) har ”Bäst i test” och andra testutmärkelser visat sig vara en viktig märkning för kunderna när det kommer till valet av produkt. 

Annonsören menar att dagens kunder gör mycket research inför ett inköp – framför allt när det kommer till sällanköpsprodukter. Här finns produkter som ligger i ett dyrare prissegment och/eller kan uppfattas som mer tekniskt komplicerade än andra produkter. Kunderna söker därför vägledning och hjälp och går gärna efter rekommendationer, från familj och vänner, andra användare och kunder, men också från opartiska experter. I det senare fallet i form av beskrivande artiklar och utmärkelser/utnämningar baserade på testresultat.

E-barometern är en rapport som presenteras varje kvartal och som genomförs av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research för att följa den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. Undersökningsresultaten från det första kvartalet 2018 visar bland annat att 73 procent av respondenterna anser att det är viktigt eller mycket viktigt med produktrecensioner när de handlar från en webbutik. Enligt annon­sören är det alltså viktigt för kunder att det finns bäst i testmärkningar och därför bör den också finnas med vid paketerbjudanden som innehåller flera produkter. 

Beroende på sektor är det vanligt att annonsören efter prisuppgiften presenterar en tilläggstjänst, ett tillbehör eller en tillhörande produkt. Denna produkt eller tjänst presenteras då genom en bild/symbol samt kortfattad text. Genom att klicka på pilen får tittaren ytterligare information om produkten, tjänsten eller erbjudandet. Den märkning för bäst i test som anmälan gäller, följs även den av en beskrivande text om vilken produkt den avser. Här borde det inte finnas någon risk för missförstånd.

Syftet med märkningen att underlätta och hjälpa kunden att hitta den bästa produkten för dennes, i det här fallet det bästa antivirusprogrammet. Annonsören beklagar att märkningen gjorts otydligt för kunden.

Annonsören har bifogat flera exempel från sin egen webbplats för att illustrera hur tilläggstjänster marknadsförs på webbplatsen.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­­ställningar i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om offentlig utmärkelse eller godkännande, innehav av medaljer, priser, diplom och liknande.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande då symbolen för bäst i test har placerats precis bredvid datorns pris­märkning så att det uppfattas som att datorn har fått utmärkelsen bäst i test. Enligt annonsören borde det inte finnas någon risk för missförstånd då symbolen för bäst i test följs av en beskrivande text om tilläggs­tjänsten antivirusprogram som märkningen hänvisar till.

Opinionsnämnden konstaterar att det bredvid priset för den marknadsförda datorn finns en symbol med texten ”Bäst i test! PC för alla” och att det bredvid symbolen finns en mindre text ”Antivirus - Bäst i test!”. Med hänsyn till att symbolen för bäst i test har placerats i omedelbar närhet av datorns pris finner nämnden att en genom­snittskonsument sannolikt uppfattar märkningen som att den avser den dator som marknadsförs trots att så inte är fallet. Att det finns en upplysning om ”Antivirus – Bäst i test! Halva…” till höger om märkningen kan enligt nämnden uppfattas som att även den är bäst i test. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Adam Bäckstrand, Tobias Eltell, Harriet Gillberg, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Mats Rönne, Inger Skalse och Helena Westin.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander