Beslut

Ärende 1810-184
2019-01-08Anmäld reklam Reklam för blöjor från DryNites

Annonsör Kimberly-Clark Corp

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är könsdiskriminerande. Den strider därmed mot artikel 4 i Inter­nationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en banner som har visats på smålandsposten.se. I rubriken står det ”Dry Nites nattblöjor” och sedan syns bilder på två blöjor. Under den ena blöjan står det ”Till pojkar” och under den andra blöjan står det ”Till flickor”. Blöjan som marknadsförs till pojkar är blå med en bild av Spindelmannen på framsidan. Blöjan som marknadsförs till flickor är rosa och visar Tingeling på framsidan. Under bilderna på blöjor står det ”Diskreta och absorberande nattunderbyxor”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren står det tydligt i texten vilken blöja som är tänkt till vilket kön. Det är väl upp till varje förälder/barn att välja motiv på blöjan. Det ger en stereotyp bild av könsroller tycker anmälaren. Reklamen hade varit okej utan texten "för pojkar/flickor".

 

Annonsörens yttrande
Kimberly-Clark Corp (annonsören) har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön. Reklam som framställer personer i stereotypa könsroller och som kan anses beskriva eller förmedla en nedvärderande bild av kvinnor eller män är schabloniserande och anses enligt praxis vara könsdiskriminerande. 

Reklamombudsmannen konstaterar att det som marknadsförs i bannern är nattblöjor tillbarn som har problem med sängvätning. Blöjorna marknadsförs med texterna ”Till pojkar” respektive ”Till flickor”. Blöjan som marknads­förs till pojk­ar är i blå färg och visar Spindelmannen. Blöjan som marknadsförs till flickor är i rosa färg och visar Tingeling.

Reklamombudsmannen finner att annonsören genom att marknadsföra en viss design endast till flickor och samtidigt marknadsföra en annan typ av design endast till pojkar ger en stereotyp bild av könsrollerna på ett sätt som är nedvärderande för både flickor och pojkar. Reklamen är därför könsdiskriminerande och strider därmed mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman