Beslut

Ärende 1912-275
2020-03-18Anmäld reklam Reklam för serviceavtal från Volkswagen och DWA Serviceavtal

Annonsör Din Bil Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Den strider därmed mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en banner som har publicerats på aftonbladet.se. Bilden i annonsen visar benen på en kvinna som sitter i främre passagerarsätet på en bil. Hon håller en mugg i handen och har benen på instru­ment­brädan. I texten på bildens övre del står ”Slipp otrevliga överraskningar med Din Bil DWA Service­avtal”. Texten är placerad till höger om Volkswagens logotyp och under det står ”Trygga ditt begagnatköp. Köp till service­avtal i 36 mån/4500 mil. Pris från 149:-/månad*”. I bildens vänstra nederkant finns en klickbar vit knapp med texten ”Läs mer” och därunder står ”Volkswagen Stockholm”. ”Gäller vi köp av DawWeltAuto-bil och finan­siering av minst 20% av bil­ens pris via Volkswagen Financial Services. Bilen är högst fem år och har gått max 12 000 mil. *Priset baserat på motor­effekt. <150 Hk: 149:-/mån, ≥ 150 Hk: 199:-/mån”. I det övre högra hörnet syns DasWeltAutos logotyp och sloganen ”Begagnade bilar. Garanterat bra”. 

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är annonsen omdömeslös och uppmuntrar betraktaren till att under bilåkning i framsäte själv inta samma pose som personen i reklamen. Det är ytterst olämpligt. Det finns inget bilmärke som ska göra av­kall på säker­heten och uppmuntra personer till att sitta på det sättet i ett fordon och dessutom anspelar texten ”Slipp otrevliga överrask­ningar...”  på att det är ett säkert sätt att färdas. Det är känt att airbagen utlöser vid en bilolycka. Om man som passagerare då har benen i denna ställning på instrumentbrädan slås benen/knä­skålarna sönder och det orsakar svåra skador samtidigt som även ansiktet slås sönder av knäna/be­nen.

Annonsörens yttrande 
Din Bil Sverige AB (annonsören) kommenterar inledningsvis att bilden av anmälaren anses uppmuntra passa­gerare att placera benen lutade mot bilens instrumentbräda under färd vilket i samband med, till exempel, en olycka skulle kunna ge svåra skador. Detta är givetvis inte syftet med annonsen, inte heller något som vare sig VW Stockholm eller annonsören uppmuntrar.

Bakgrunden till bilden är följande. I samband med att en bil indikerar service är det många kunder som känner obehagskänslor, bilen måste in på service, det kommer att kosta pengar, man måste finna en lämplig verkstad etcetera. Som en av få återförsäljare har annonsören precis infört möjligheten att som kund kunna köpa till ett serviceavtal i samband med att man köper en begagnad bil från annonsörens organisation. Serviceavtalet inne­bär att man betalar en förmånlig månadskostnad där kostnaden för bilens service under avtalsperioden ingår samt att bilen kommer kunna servas på samtliga VW-verkstäder hos annonsören. Serviceavtalet torde därför motverka flera av de negativa känslor som är förknippade med att servicelampan tänds i bilen. Det vill säga, med serviceavtalet undviker du otrevliga överraskningar.

Budskapet kommuniceras och förstärks tillsammans med en bild som beskriver en kund i bilmiljö, som under paus på sin bilfärd vidare fram längs vägen, eller längs livet, till fullo kan njuta av sin tillvaro, ta en kopp kaffe i lugn och ro tillbakalutad i sin bil, utan att behöva fundera på kostnader och praktiska spörsmål. För att spegla en avslappnad person som stannat upp, finns därför inga indikatorer som ska spegla rörelse, omgivningen står still, som till exempel träden på denna bild, syftet med bilden är att förmedla ett lugn i bilmiljö.

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 andra stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska marknadskommunikation utformas med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar.

Enligt anmälaren är reklamen omdömeslös eftersom den visar en person som sitter i passagerarsätet fram i bilen på ett sätt som innebär risk att drabbas av allvarliga skador vid en eventuell bilolycka. Enligt annonsören är syftet med reklamen att spegla en av­slappnad person som stannat upp och det inte finns några indikatorer som speglar rörelse i bilden.

Opinionsnämnden konstaterar inledningsvis att varken lag eller andra föreskrifter uttryckligen reglerar hur en passagerare i framsätet på en bil får placera sina fötter. Nämnden kan dock konstatera att det är förenat med stora risker att vid en bilolycka sitta som kvinnan i reklamen gör, i vart fall om bilen har krockkudde. Enligt annon­sören visar bilden en bil som har stannat. Nämnden finner dock att detta inte tydligt framgår. Tvärtom kan bilden uppfattas som att den visar en situation där bilen förs fram i trafik på en väg och att det kom­mer en möt­ande bil i bildens vänstra hörn. Att vid marknadsföring av ser­viceavtal för person­bilar visa passa­­ger­aren i en pose, som vid en bilolycka skulle kunna medföra risk för allvarliga person­skador, uppfyller inte kravet på att reklam ska vara utformad med vederbörlig känsla för socialt och yrkes­mäs­­sigt ansvar. Reklamen strider därmed mot artikel 1 andra stycket i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli
ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Hanna Hjalmarson, Jonas Linnér, Göran Segeholm, Inger Skalse, Axel Tandberg och Canan Yasar

Ledamot Axel Tandberg är skiljaktig med följande motivering: På bilden syns en kvinna som sitter i passagerarsätet med fötterna på instrumentbrädan och har en mugg i handen. Jag anser att en genomsnittskonsument vid en flyktig blick sannolikt uppfattar reklamen som att, i likhet med vad annonsören påstår, bilen står stilla och att kvinnan tar en kaffepaus. Reklamen är därmed utformad med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar och den strider därmed inte mot artikel 1 andra stycket i ICC:s regler.

Föredragande: Jakob Rönnerbäck