Beslut

Ärende 1008-171
2010-09-29Anmäld reklam Reklamfilm för kontantkortet Comviq Kompis

Annonsör Tele2 Sverige AB

Reklamproducent Reklambyrån Forsman & Bodenfors

Anmälare Privatpersoner (37)

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamfilmen är stötande, utformad utan känsla för socialt ansvar samt att den överser med våld. Den strider därmed mot artiklarna 1 och 4 i Internationella Handels­kammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Reklamfilmen visar en man som sitter i en matsal och äter. En kvinna kommer fram till honom och frågar ”Hej, är det du som är Johan Persson?”. Mannen svarar ja och kvinnan börjar då sjunga ”Här sitter du, äter lunch i din ensamhet”. Resten av personerna i matsalen faller in i sången och till­sammans sjunger de ”Men om du haft Comviq Kompis hade du ringt för noll kronor till någon. Han är trög, trög. Varför är du en sånt megapucko, du tänker som en drogad apa.”. De tar tag i mannen och bär honom ut ur matsalen, till en container som står på gatan. De kastar honom sedan i containern medan de sjunger ”Du är dum i hela huvudet och så jävla korkad att man skäms!”. Sedan syns texten ”Ingen kompis utan kompis” över bilden och en person säger ”Jag fattar inte hur trög man kan bli.”. Filmen avslutas med Comviq Kompis logotyp och bland annat prisuppgifter mot en svart bakgrund.

 

Anmälningar
Samtliga anmälare har reagerat mot att filmen visar mobbning och menar att det är ett oacceptabelt och kränkande beteende. Mobbning är ett allvarligt problem som påverkar många människor och det är upprörande att man skojar om det i reklam. Flera anmälare har också påpekat att reklamen kan ge barn och unga intryck av att mobbing är okej.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören skriver att reklamfilmen för Comviq Kompis är utformad som en skruvad parodi på den välkända reklamfilmen för Radiotjänst. Tanken är att på ett underhållande sätt visa att man genom att använda Comviq Kompis ringer billigt till över 3,5 miljoner andra kunder/­kompisar.

Det har dock inte varit annonsörens intention att väcka anstöt eller ge intryck av att ha överseende med våld utan syftet var att fånga uppmärksamhet genom en kraftigt överdriven parodi. Syftet var endast att genom parodi skapa underhållande reklam. Denna reklamfilm är inte speciellt riktad till barn och ungdomar och uppmuntrar inte på något sätt till mobbning. Annonsören vill även påpeka att 50 % av Comviqs kunder består av personer över 30 år.

Parodier, satirer och humoristiska knep har under lång tid använts i reklamsammanhang och är tillåtna inslag i annonskampanjer. Annonsören anser inte att de har åsidosatt ICC:s regler, men de beklagar att reklamfilmen har uppfattats på detta sätt och tar till sig den kritik som har riktats mot bolaget. De beslutade redan den 3 september 20 l 0 att sluta sända reklamfilmen.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 1 i Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknads­kommunika­tion får reklam inte utformas på ett stötande sätt och ska utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar.

Enligt artikel 4 tredje stycket får reklam inte ge intryck av att överse med våld och får heller inte uppmuntra annat beteende som är olagligt eller på annat sätt förkastligt från allmän synpunkt.

Den anmälda reklamfilmen är överdriven och avsedd att vara skämtsam. Den skämtsamma och överdrivna situationen visar dock ett beteende som är kränkande och som i verkligheten kunnat leda till allvarliga skador psykiskt så väl som fysiskt. Det kan inte uteslutas att exempelvis barn efter att ha sett reklamen kan inspireras att göra likadant. Reklamombudsmannen finner därför att den visade situationen är helt oacceptabel i reklam eftersom den ger intryck av att överse med våld, är utformad utan vederbörlig känsla av socialt ansvar och dessutom torde upplevas som stötande av konsumenter i allmänhet. Reklamfilmen strider därmed mot artiklarna 1 och 4 i ICC:s regler för reklam och marknads­­kommunikation.

Att annonsören har slutat att använda den aktuella reklamfilmen är önskvärt men medför inte att över­träd­elsen är försvarlig enligt artikel 24 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman