Beslut

Ärende 1906-136
2019-10-24Anmäld reklam Reklamfilm för speltjänster från Casinostugan

Annonsör Casinostugan Ltd

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen inte uppmuntrar ett beteende som är olagligt eller beskriver en situation där gällande säkerhetsnormer åsidosatts. Den strider därmed inte mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sponsrat inlägg på Facebook. I inlägget syns en bild på en trafiksignal med rött och grönt ljus. I den nedre delen syns en svag kontur av en grön gubbe. I den övre delen som lyser röd syns texten “Under tiden Johanna väntade på att ljuset skulle bli grönt, vann hon 39.000 kronor”. Under bilden syns en länk med texten “Casinostugan.com” samt “Välkommen in till Casinostugan” samt en ruta med texten “Registrera dig”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Enligt anmälaren uppmuntrar reklamen till rattsurfning, det vill säga bruk av mobiltelefon under bilkörning. Detta är oansvarigt och farligt samt bryter mot svensk lag.

Annonsörens yttrande
Casinostugan Ltd (annonsören) har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 4 tredje stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får marknadskommunikation inte uppmuntra beteende som är olagligt eller på annat sätt förkast­ligt från allmän synpunkt.

Reklam ska enligt ICC:s regler bedömas utifrån hur den uppfattas av målgruppens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. Målgruppen är bred och omfattar främst vuxna konsumenter

Anmälaren anser att reklamen uppmuntrar rattsurfning som är både farligt och olagligt.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen visar ett trafikljus för fotgängare varför den beskrivna situationen i reklamen inte kan antas avse bilkörning. Det är därför inte sannolikt att reklamen uppfattas som en situation där kvinnan spelade på nätcasinot medan hon satt i bilen och väntade på att trafikljuset skulle växla. Reklam­ombuds­mannen finner därmed att bilden och texten i reklamen inte uppmuntrar ett olagligt beteende. Reklamen strider därmed inte mot artikel 4 tredje stycket i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman