Beslut

Ärende 1901-28
2019-04-03Anmäld reklam Reklamfilm för streamingtjänster från Canal Digital

Annonsör Canal Digital Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är diskriminerande. Den strider därmed inte mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 15 sekunder lång reklamfilm som har visats på TV4. Reklamfilmen utspelar sig inne i buss. Längs med bussen sitter kvinnliga interner i säten i rader om fyra med en gång i mitten. På bussens vänstra sida sitter en man med mustasch och långt blont hår. En kvinna frågar mannen ”What are you in for?”. Han svarar med ”I’m in an ad, for Canal Digital” and säger därefter ”They offer Netflix now”. Därefter visas en produktbild för serien Orange is the new Black. Bilden föreställer roll­figurerna i en buss samt texten ”Watch now” och ”Netlix” samtidigt som en speakerröst säger ”Nu finns Net­flix hos Canal Digital”. Reklamfilmen avslut­as med att Canal Digitals logotyp visas mot en grå bakgrund tillsammans med texten ”alltid under­hållning” och tre ikoner förr en tv-skärm, en datorskärm och en mobiltelefon.

Reklamen har producerats av TRY.

 

Anmälan
Enligt anmälaren har det i serien Orange is the new black, som om reklamen visar, varit med transkvinnor. Anmälaren menar att eftersom det är en man i reklamen som har på sig kvinnoperuk, så kan det verka som att han ska föreställa en transkvinna, särskilt om man har lite kunskap om serien. Detta ger en falsk bild av trans­kvinnor, de är inte män som klär ut sig till kvinnor, utan kvinnor. Därför är denna reklam kränkande.  

 

Annonsörens yttrande
Enligt Canal Digital Sverige AB (annonsören) är reklamfilmen en av beståndsdelarna i en kampanj som mark­nadsför att Netflix nu är tillgängligt hos Canal Digital.

Det humoristiska reklamkonceptet går ut på att en ”vanlig man” inte bara plötsligt befinner sig i olika värl­­dar inspirerade av Netflix signaturserier Narcos och Orange is the new Black, utan även blir en del av dessa två världar, där hans utseende gradvis tillförs signaturreferenser från tv-seriens huvudpersoner. I huvud­reklam­filmen befinner sig personen i en Narcos-inspirerad värld där han gradvis ändrar utseende från en vanlig man till en typisk rollfigur i Netflix-serien Narcos, med mustasch, ny frisyr och plötsligt även pratar spanska. I slutet av denna reklamfilm blir mannen arresterad.

I den film som det refereras till i anmälan så är mannen arresterad och nu syns huvudpersonen, i en Ora­­nge is the new Black-inspirerad värld, sittandes på en buss med andra fångar, klädd i den orangea fäng­els­e­dräk­ten som är karaktäristisk för filmen. I denna film har han fått på sig en blond peruk som ska referera till seriens huvudkaraktär.

Men han har även fortsatt på sig sin Narcos-inspirerade mustasch, både för att signalera att detta är en man som inte egentligen tillhör Orange is the new Black samt för att visa att det är samma man som i Narcos-filmen. Avsikten var alltså inte att framställa mannen som en transperson, utan peruken används om en referens till serien Orange is the new Black.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får reklam inte uppamma eller överse med någon form av diskriminering, inbegripet sådan som hänför sig till bland annat kön.

En förutsättning för att reklam eller någon annan marknadskommunikation ska kunna anses diskriminerande i något avseende är att reklamen beskriver eller förmedlar en bild av personer eller deras egenskaper på ett krän­k­ande eller annars nedvärderande sätt.

Anmälaren menar att reklamen förmedlar en falsk bild av transkvinnor, vilket enligt anmälaren är kränkande. Enligt annonsören har avsikten inte varit att framställa mannen som en transperson.

Opinionsnämnden konstaterar att personen i reklamfilmen har mustasch och långt blont hår. Nämnden finner sammantaget att personen av en genomsnittskonsument upp­fattas som en utklädd man. Enbart det faktum att mannen är placerad i en miljö som ska påminna om serien Orange is the new Black samt att han har på sig en peruk med långt, blont hår inne­bär enl­igt nämnden inte att mannen i den aktuella reklamfilmen uppfattas som en transperson. Nämnden finner därför att reklamfilmen inte framställer transpersoner på ett nedvärde­rande sätt. Rek­l­­amen är därför inte diskrimin­erande och strider därmed inte mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.  

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Christina Knight, Sara Haraldsson, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander och Axel Tandberg

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Sandqvist

Reklamfilm

Get Flash to see this player.