Beslut

Ärende 1901-02
2019-05-02Anmäld reklam Reklam för damkläder från Campadre

Annonsör Campadre Scandinavia AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är könsdiskriminerande. Den strider därmed mot artikel 4 i Inter­nationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en bild som har visats på campadre.se. Bilden visar en kvinna klädd i en rödmön­s­trad klänning. Kvinnan står grensle över ett tennisnät på en tennisplan. Hon håller händerna på höft­erna och lutar huvudet snett mot den ena axeln. Hon håller upp den högra sidan av klänningen med sin högra hand så att hennes bara högra ben, höft och ljumske syns. Kvinnan ser ut att inte ha på sig någon trosa. Bilden är tagen snett ovanifrån.

Under bilden syns texten ”Love & Divine” i versaler. Därunder syns texten ”2 dagar kvar” och ”upp till 60%”. Bilden har visats på Campadres webbplats tillsammans med bilder för andra erbjudanden i ett rutnätsformat. 

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Anmälaren har reagerat på att kvinnan på bilden står grensle över ett tennisnät, klädd i en uppdragen klänning som gör att hennes höft och en del av underlivet blottas. Anmälaren menar att bilden är objektifierande.

 

Annonsörens yttrande
Campadre Scandinavia AB (annonsören) har fått tillfälle att yttra sig över anmälan men har inte gjort det.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön. Reklam som framställer personer som sexobjekt, exempelvis genom klädsel, pose och miljö, på ett sätt som kan anses nedvärderande är objekti­fierande och anses könsdiskriminerande enligt praxis. Vad som är nedvärderande påverkas bland annat av om framställningen av personen har en koppling till produkten samt hur och var reklamen har exponerats.

Reklamombudsmannen finner att kvinnan genom klädsel och pose framställs som ett sexobjekt. Det finns visserligen en koppling mellan den marknadsförda produkten och framställningen av kvinnan, men kopplingen motiverar inte den aktuella framställningen där kvinnan skildras gränsle över ett tennisnät med en uppdragen klänning som knappt täcker hennes underliv. Reklamom­budsmannen finner att kvinnan framställs som ett sex­objekt på ett sätt som är nedvärderande för kvinnor i allmänhet. Reklamen är därför könsdiskriminerande och strider därmed mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler. 

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman