Beslut

Ärende 1911-251
2020-02-12Anmäld reklam Youtubereklam för skönhetsprodukter från Caia Cosmetics

Annonsör Beauty Icons AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte brister i kravet på laglighet. Den strider där­med inte mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en del av ett 23 minuter långt inlägg som har publicerats på Bianca Ingrossos You­tubekanal. I filmen besvarar Bianca Ingrosso frågor tillsammans med en kollega. Anmälan avser svaret på en fråga som Bianca börjar besvara 11 minuter in i filmen. Frågan lyder ”När kommer Classy paletten tillbaka?”. Bianca säger ”Nu pratar vi Caia alltså, nu blir det även igen reklam, jag måste man måste ju säga det här. Den kommer till­baka nu i slutet av november. Håll utkik på vår Instagram skulle jag säga. Så följ oss Caia Cosme­tics. Om ni följer aktivt våra stories så kommer ni vara de första som får se det och då är det fanimej snabba puck­­ar alltså för vi har över 60000 personer som väntar på just Classy paletten. Så, ni är väldigt många”.

Biancas kollega avbryter henne och säger ”Sitt inte och tveka utan klicka hem skiten.”. Bianca säger därefter ”Nej, in och köp, för att sen kommer det ta så här lång tid igen. Det är bara så det är. Fabriken har…”. Kollegan avbryter och säger ”Och det är inte för att vi försöker lura er, för att ni ska bli taggade utan…”. Bianca replikerar ”Taggade, man hinner bli så otaggad på fem månader”. Kollegan säger ”Nä men att folk blir såhär, nu vill jag ha läpparna från ett företag, asså då blir man ju så här arg och irriterad och går in varje dag”. Bianca replikerar ”Exakt”. Konversationen fortsätter och kollegan säger ”Vissa är ju så här att, gud vad har du för försäljningsknep för att det ska ta slut, men det är alls inte så det är.”. Bianca replikerar ”Nej, gud, ni förstår inte hur många pro­dukter vi tar in inför varje släpp för att det inte ska bli så här...”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Enligt anmälaren innehåller reklamen otillåtna direkta köpuppmaningar för sminkpaletten som förekommer från 11 minuter och 11 sekunder in i filmen. En stor del av de per­soner som följer Bianca Ingrosso på Youtube är barn. Köpuppmaningen är således riktad till barn. Uttrycken som används i filmen strider mot marknadsförings­lagen och mot aktsamhetskravet i ICC:s regler.

Annonsörens yttrande 
Beauty Icons AB (annonsören) kommenterar inledningsvis att Youtubeinlägget är tydligt reklammarkerat. Vid­are är annonsörens målgrupp kvinnor mellan 18–40 år och inte barn. Annonsören tillåter vidare inga faktura­köp för personer under 18 år.

Opinionsnämndens bedömning 
Enligt artikel 1 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation vara laglig.

Enligt 4 § marknadsföringslagen ska den så kallade svarta listan tillämpas som lag i Sverige. Svarta listan om­fatt­ar 31 affärsmetoder som under alla omständigheter är otillbörliga. Enligt punkt 28 i förteckningen är det för­bjud­et att i marknads­föring direkt uppmana barn att köpa eller övertala sina föräldrar eller andra vuxna att köpa de annonserade pro­dukterna åt dem. Bestämmelsen gäller reklam i alla medier inklusive webbplatser (MD 2013:9). Enligt punkt 28 i svarta listan är det alltid otillbörligt att direkt uppmana barn att köpa eller att övertala sina föräldrar eller andra vuxna att köpa de utannonserade produkterna åt dem.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­döm­as utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall är sannolikt följare av influencerns Youtubekanal.

Enligt anmälaren innehåller reklamen en direkt uppmaning till köp trots att en stor del av influencerns följare är barn. Enligt annonsören är målgruppen för produkterna kvinnor mellan 18–40 år och annonsören tillåter inte faktura­köp för personer under 18 år.

Opinionsnämnden prövar om reklamen kan anses strida mot förbudet mot köpuppmaningar i marknadsförings­lagens svarta lista. För att en framställning ska anses strida mot förbudet ska reklamen innehålla en direkt köp­upp­ma­n­­­­ing riktad till barn under 18 år. Näm­n­d­­en finner att varken det anmälda inlägget i sin helhet eller den anmälda sekvensen i inlägget har en utformning som är särskilt riktad mot barn eller som i stor utsträck­ning kan anses beröra barn under 18 år. Nämnden har heller inte tillgång till någon utredning som visar att det finns många ungdomar under 18 år som faktiskt berörs av reklamen. Nämnden finner därför att reklamen inte kan anses riktad till barn i den mening som avses i marknadsföringslagens svarta lista. Reklamen kan där­för inte sägas innehålla direkta köpuppmaningar till barn och strider där­med inte mot kravet på laglighet i artikel 1 första stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Harriet Gillberg, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Mats Rönne, Göran Segeholm, Inger Skalse och Frida Stjernholm

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Ellinor Gyllenstierna