Beslut

Ärende 1906-133
2019-09-27Anmäld reklam Reklam för krediter från Bynk

Annonsör Bynk AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 20 sekunder lång reklamfilm som har visats på TV4. Filmen inleds med en pojke i en hall. Han har ett stort antal tulpanbuketter i famnen och ser ledsen ut. Han rycker på axlarna och tittar nedåt. Pojkens pappa sitter i hallen. Han säger ”Hej älskling, du har inte sålt en enda blomma till klasskassan? Men det blir fint med blommor här hemma. Va?”. Pappan säger därefter ”Jag får bynka det här, tack gode gud för Bynk” samtidigt som han tar upp en mobiltelefon.

I bild visas därefter en mobiltelefon i stort format samt text. I texten står ”6 av 10 samlar sina lån hos Bynk och sänker månadskostnaden” följt av
”- Lån upp till 300 00 kr 
- Ett lån till en enda ränta
- Ändra din månads­kostnad när du vill”

och

”Ansök direkt på www.bynk.se”

Under texten finns två rektangulära rutor med informa­tion om att det går att ladda ner en app på App store och Google Play. På mobiltelefonen syns annonsörens applikation. Applikationen innehåller texten ”Bynk”, ”Lån upp till 300 000 kr.”, ”Välj belopp 95 000 kr” och ”Ansök nu – svar direkt. Där det står ”Välj belopp 95 000 kr” finns även ett reglage och beloppet ändras. En speakerröst säger ”Få en friare ekonomi, samla dina lån idag och upplev Bynk”.

Därefter syns hur pappan sitter i en soffa fullt med vaser med tulpaner omkring sig. I bildens nedre högra hörn syns annonsörens logotyp. En låt spelas i bakgrunden med texten ”För du får Bynka, pausa, Bynka, pausa”. Därefter syns annonsörens logotyp i mitten av bilden tillsammans med sloganen ”Som en bank borde fungera.” och annonsörens webbadress. 

Reklamen har producerats av Good Enough AB.

Anmälan
Enligt anmälaren är det vilseledande att Bynk i faktaruta anger att 6 av 10 använder Bynk.

Annonsörens yttrande
Bynk AB (annonsören) beklagar att reklamfilmen har uppfattats som vilseledande och tagits emot på ett negativt sätt av anmälaren. Filmen är en del av annonsörens kommunikation med återkommande budskap om hur kund­erna på olika sätt använder tjänsterna för att förenkla sin vardag och privatekonomi. I filmen dramatiseras en situation där en av kunderna löser sina lån och krediter hos en annan aktör och på så vis får en bättre översikt och kontroll över sin privatekonomi.

Det har givetvis inte varit avsikten att framställa det aktuella budskapet på ett missvisande sätt. Annonsörens uppfattning är emellertid att uttrycket ”6 av 10” avser hur många av annonsörens kunder som väljer att samla sina lån och krediter. Uttrycket kan med svårighet förstås som att det hänför sig till någon annan population. Det måste härvid även beaktas att reklamutrymmet i tv är högst begränsat i tid. Reklamen förekom­mer inte längre i tv och inte heller är föremål för framtida tv-kampanjer. Givetvis har annonsören tagit tills sig av den kritik som framförts och denna kommer beaktas vid utformningen av framtida reklamfilmer.

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen är bred och omfattar vuxna konsumenter som har lån från en eller flera kreditgivare.

Enligt anmälaren är påståendet ”6 av 10 samlar sina lån hos Bynk” vilseledande. Enligt annonsören avser ”6 av 10 samlar sina lån hos Bynk” hur många av annonsörens kunder som väljer att samla sina lån och krediter hos Bynk.

Reklamombudsmannen finner att påståendet ”6 av 10 samlar sina lån hos Bynk” av en genomsnittskonsument sannolikt uppfattas som att så många av alla vuxna personer i Sverige samlar sina lån hos Bynk. Enligt annons­ören innebär påståendet att så många av annonsörens kunder väljer att samla sina lån och krediter hos Bynk. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman