Beslut

Ärende 2007-178
2020-11-18Anmäld reklam Facebookreklam för hamburgare från Burger King

Annonsör King Food AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Den strider därmed mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett inlägg som har publicerats på Burger Kings FacebooksidaInlägget består av bild och text. Bilden visar en sida i ett svenskt pass. På sidan syns tre ovala stämplar med bland annat datum och annonsörens logotyp. Ovanför bilden står ”Hemester, svemester eller staycation i sommar? Ta med ditt svenska pass till närmsta Burger King, få en stämpel i passet och en Gourmetburgare på köpet!”, ”Går din smakresa till Argentina eller Frankrike? (solemoji, hashtag bkstaycation)”, ”Notera att ditt pass riskerar att bli obrukbart om du väljer att stämpla det. Burger King tar inget ansvar om ditt pass blir obrukbart. Kampanjen gäller dig som är över 18 år. Gäller endast svenska pass. Utgångna/hålade pass godtas. Burgaren har ett värde av 79 kr och kampanjen pågår en begränsad tid. För fullständiga villkor se burgerking.se/worldgourmet”.  

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen. 

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Ett pass är en värdehandling och ingen plats för låtsas- eller icke godkända stämplar. Ett pass innehåller också personliga uppgifter som ingen förutom myndigheter ska delges. Även om företaget ifråga friskriver sig för att passet kan bli obrukbart så är denna reklam högst olämplig. 

  

Annonsörens yttrande  
Enligt King Food AB (annonsören) har man inte brustit i vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. 

Annonsören har tydligt i annonserna informerat om att ett giltigt pass kan bli obrukbart om det stämplas med okända stämplar. Annonsören har också tydligt angett att konsumenterna kunnat använda utgångna pass för att utnyttja erbjudandet. Medarbetarna i restaurang har informerat konsumenter som utnyttjat kampanjen om att ett giltigt pass kan bli obrukbart om det stämplas med okända stämplar. Annonsören har kontaktat sina restaurang-er. Ingen av dem har rapporterat att annat än utgångna pass har använts av konsumenterna för att utnyttja erbjudandetAnnonsören har därmed inte brustit i vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. 

 

Opinionsnämndens bedömning  
Enligt artikel 1 andra stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation utformas med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. 

Enligt anmälaren är reklamen utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Ett pass är en värdehandling och ingen plats för låtsas- eller icke godkända stämplar.  

Anmälaren menar också att ett pass innehåller också personliga uppgifter som ingen förutom myndigheter ska delges. Enligt annonsören står det tydligt i annonserna att ett giltigt pass kan bli obrukbart om det stämplas med okända stämplar och att konsumenterna kunnat använda utgångna pass för att utnyttja erbjudandet. I restaurangerna har konsumenterna informerats om att ett giltigt pass kan bli obrukbart om det stämplas med okända stämplar. Ingen av restaurangerna har rapporterat att giltiga pass har använts av konsumenterna för att utnyttja erbjudandet. 

Opinionsnämnden konstaterar att i reklamen utlovas en gratis hamburgare till den som har med sig sitt pass och låter hamburgerkedjan stämpla detta. Nämnden konstaterar att det inte finns något förbud i svensk lag mot stämplar i pass som inte är in-utrese- eller visumstämplar. Nämnden finner dock mot bakgrund av den viktiga värdehandling som ett pass utgör att det inte är förenligt med socialt och yrkesmässigt ansvar att i marknadsföring uppmana konsumenten att ta med sitt svenska pass till annonsörens restaurang för att få en stämpel i passet och en produkt på köpet. Reklamen är därför utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar och strider därmed mot artikel 1 andra stycket i ICC:s regler. 

 

Mikael Pauli 

ordförande  

Övriga ledamöter: Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Anna Lidström, Patrik Löfberg, Marielle Pantzar, Göran Segeholm, Inger Skalse och Canan Yasar. 

Beslutet är enhälligt. 

Föredragande: Gunilla Welander