Beslut

Ärende 1709-181
2017-10-26Anmäld reklam Reklam för Blocketpaketet från Blocket

Annonsör Blocket AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av påståenden om det så kallade Blocketpaketet som har publicerats på webb­platsen blocket.se. Överst på sidan finns rubriken ”Blocketpaketet” följt av texten ”Blocketpaketet är en tjänst som kombinerar frakt över hela Sverige med säker betalning. Som säljare skickar du utan risk att inte få betalt och som köpare handlar du tryggt eftersom du kan kontrollera att varan överensstämmer med annons­beskriv­ningen innan pengarna överförs. Säljaren bokar frakt och skickar sedan varan via DB Schenker. Köp­aren betal­ar när paketet hämtas ut hos ombudet och har därefter 24 timmar på sig att godkänna varan”. Till höger om texten finns en bild på ett vitt paket med Blockets och DB Schenkers logotyper på. Under bilden finns texten ”Pris från 99:-” där själva priset är skrivet i rött. Under texten finns även en knapp som det står ”Boka paketet här!” på.

Om man klickar på knappen hamnar man på en sida med rubriken ”Boka Blocketpaketet”. På sidan finns fyra alternativ för paket som man kan välja, presenterade bredvid varandra. Valet till vänster heter ”Egen kartong” och visar en bild på en brun kartong med texten ”0-20 kg” på. Under bilden finns uppgift om maxlängd samt priset ”Från 134:-”. De tre valen till höger ligger alla under en liten, versal text som lyder ”Pris vid användning av Schenkers emballage (10-25:- tillkommer)”. Det första av dessa val heter ”Vadderad påse” och visar ett blått paket med Schenkers logotyp samt texten ”0-3 kg” på. Under finns information om mått samt priset ”99:-”. Det andra av dessa val heter ”Liten kartong” och visar ett blått paket med Schenkers logotyp samt texten ”0-10 kg” på. Under finns information om mått samt priset ”119:-”. Det tredje av dessa val heter ”Stor kartong” och visar ett blått paket med Schenkers logotyp samt texten ”0-10 kg” på. Under finns information om mått samt priset ”199:-”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren anges det först att Blocketpaket kostar från 99 kronor, men inget finstilt om att det är med reservation. Det är dock helt omöjligt att skicka något för 99 kronor. För om man använder eget emballage är minsta pris 134 kronor. I varje annat fall måste man köpa till emballage för 10-25 kronor. Det är väldigt vilse­ledande.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören har gjort en översyn av den information om Blocket-paketet som anmälaren uppmärksammat och annonsören kan konstatera att prisuppgiften som finns på Blockets webbplats är missvisande.

Det frånpris som anges (”Pris från 99 kr”) reflekterar den lägsta möjliga fraktkostnaden för Blocket-paketet, men eftersom användaren alltid måste betala en extra avgift för emballage om minst 10 kronor är prisuppgiften missvisande.

Annonsören kommer att ändra prisuppgiften så att frånpriset på den första sidan som anger allmän information om Blocket-paketet justeras till att ange ”Pris från 109 kr”. Blocket kommer även att förtydliga den prisinforma­tion som lämnas på sidan där användare kan boka Blocket-paketet så att det tydligt framgår att en kostnad för emballage tillkommer när man väljer att skicka paket med användning av DB Schenkers emballage. Dessa ändringar kommer att bli synliga på Blockets webbplats inom en vecka.

Annonsören beklagar att det har publicerats missvisande prisuppgifter på webbplatsen och intygar att det aldrig varit meningen att vilseleda användare om det verkliga priset för tjänsten Blocket-paketet.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska bedömas med utgångspunkt i hur framställningen rimligen uppfattas av målgrup­pens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska bedömas utifrån det intryck den ger konsumenterna vid en flyktig kontakt.

Reklamombudsmannen finner att reklamen, med påståendet ”Pris från 99:-” ger intryck av att man kan beställa Blocketpaketet för som lägst 99 kronor. När man klickar sig vidare för att beställa paketet framgår dock att för att kunna beställa det för 99 kronor, krävs ytterligare en avgift om minst 10 kronor, vilket innebär att lägsta möjliga pris är 109 kronor. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman