Beslut

Ärende 1901-27
2019-04-03Anmäld reklam Reklamfilm för jobbannonser på Blocket Jobb

Annonsör Blocket AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är diskriminerande mot arbetssökande. Den strider därmed inte mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskomm­un­ikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 20 sekunder lång reklamfilm som har visats på TV4 Play. Reklamen visar musik­ern Anders Bagge framför en whiteboardtavla. Han gestikulerar med armen mot orden ”Blocket Jobb” som står skrivna på tavlan. Han säger ”En gång till. Blocket. Jobb.” När han säger ”Blocket” håller han handen över ordet ”Jobb”. När han sedan säger ”Jobb” drar han bort handen så att båda orden ”Blocket Jobb” syns. En kvinna som sitter framför whiteboardtavlan skakar på huvudet. Även en annan kvinna skakar på huvudet sam­tidigt som hon säger ”Nej”. Mannen vid whiteboardtavlan upprepar de ”Blocket” och sedan ”Jobb”. På nytt visas personer som sitter och lyssnar i salen. En man grimaserar osäkert. En annan man böjer sig ner och frågar personen bredvid sig, ”Är det jag som är trög?”. En kvinna säger ”Det är det där...”. Mannen vid tavlan säger ”Det står för fan här! Blocket och så jobb” med höjd röst. Mannen, som tidigare frågat om han är trög, frågar nu ”Kan du ta det en gång till?”. Mannen, som tidigare grimaserade, drar nu händerna i ansiktet. Whiteboardtavlan visas nu på visst avstånd och samtliga åhörare syns bakifrån. Den grimaserande mannen faller av stolen samtidigt som en kvinna utbrister ”Fan också!” och man säger ”Micke har svimmat”.  I mitten av bilden syns texten ”blocket jobb” i röd text samt den vita texten ”Typ som Blocket. Fast för jobb.” strax därunder. 

Reklamen har producerats av Emakina DBG och Helgeson Moll.

 

Anmälan
Enligt anmälaren dumförklarar och förlöjligar reklamen arbetssökande.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Blocket AB (annonsören) har reklamen tagits fram i syfte att marknadsföra Blocket Jobb där företag kan platsannonsera och privatperson kan söka efter jobb. Reklamen är skapad utifrån insikten om att Blocket Jobb inte är lika välkänt bland Sveriges befolkning som annonsörens övriga mark­nadsplats. En undersökning från 2016 visar att 98 % av Sveriges befolkning känner till Blocket. Syftet med reklamen är att på ett humoristiskt och ef­f­ek­­tivt sätt sprida budskapet att annonsörens även har en jobbsajt – Blocket Jobb. Scenen där en grupp per­soner sit­ter vid bänkar och har svårt att förstå kopplingen mellan Blocket i dess traditionella utformning och Blocket Jobb syftar till att på ett humoristiskt och överdrivet sätt belysa att Blocket är mer än en marknadsplats för köp- och säljannonser. Annonsören anser inte att det finns något i reklamen som kan anses diskriminerande och bestrid­er därmed anmälan i sin helhet.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande.

En förutsättning för att marknadskommunikation ska anses diskriminerande i något avseende är att den be­skriver eller förmedlar en bild av personer eller deras egenskaper på ett kränkande eller annars nedvärde­rande sätt.

Humor, överdrifter och ironi kan mildra ett diskriminerande inslag i en reklam, men kan även riskera att förstärka ett sådant inslag.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Opinionsnämnden finner att målgruppen är en bred, vuxen målgrupp som känner till webbplatsen Blocket.

Anmälaren anser att arbetssökande blir dumförklarade och förlöjligade i reklamen. Enligt annonsören belyser filmen på ett humoristiskt och överdrivet sätt att Blocket är mer än en marknadsplats för köp- och säljannonser.

Nämnden finner att reklamfilmen till sin utformning är absurd och överdriven. Reklamen visar en bred grupp av människor som har svårt att ta in att Blocket har en funktion för att söka jobb eftersom Blocket för många förknippas med köp- och säljannonser. Nämnden finner inte att reklamen kan uppfattas så som att den pekar ut arbetssökande som mindre begåvade, utan att en genomsnittskonsument uppfattar det som att reklamen med ett humoristiskt anslag för­medlar att Blocket även kan användas för att söka jobb. Reklamen är därför inte diskriminerande mot arbets­sökande och strider därmed inte mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Christina Knight, Sara Haraldsson, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander och Axel Tandberg

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Sandqvist

Reklamfilm

Get Flash to see this player.