Beslut

Ärende 1904-97
2019-06-13Anmäld reklam Utomhusreklam för speltjänster från Betsson

Annonsör BML Group Ltd

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är stötande. Den strider därmed inte mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en affisch som har visats som utomhusreklam vid busskurer. Affischen upptas av två ishockeyspelare som syns i närbild. En spelare står i förgrunden. Han är klädd i en orange hockeytröja ovanpå sin skyddsutrustning och har vit hjälm med visir. Han tittar snett ut åt sidan i bild med en argt grimaserande blick, spända näsvingar och mungiporna neddragna. Bakom honom står en spelare med blå hockeytröja och svart hjälm. Längst ner i bild står ”Glöm finliret, nu smäller det” och därunder texten ”betsson/SHL”, ”Bäst odds på slutspelet”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen skrämmande, särskilt för barn.

Annonsörens yttrande
BML Group Ltd har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation vara laglig, hederlig och vederhäftig samt får inte utformas på ett stötande sätt.

Enligt artikel 18 första stycket i ICC:s regler ska särskild aktsamhet iakttas ifråga om marknadskommunikation som riktas till eller som visar barn eller ungdomar.

Enligt anmälaren är reklamen skrämmande, särskilt för barn.

Opinionsnämnden konstaterar att marknadsföringen inte kan anses riktat till barn eller ungdomar. Reklamen visar inte heller barn eller ungdomar. Artikel 18 i ICC:s regler är därför inte är tillämplig och reklamen kan inte prövas på denna grund.

Nämnden konstaterar vidare att reklamen visar en ishockeyspelare med ett argt ansiktsuttryck. Även om vissa barn kan uppfatta bilden som skrämmande finner nämnden att det inte kan antas att en genomsnittkonsument uppfattar reklamen som stötande. Reklamen strider därmed inte mot artikel 1 första stycket i ICC:s regler.


Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Anna Edman, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Marielle Pantzar, Göran Segeholm, Inger Skalse, Axel Tandberg och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander