Beslut

Ärende 1807-122
2018-09-13Anmäld reklam Påstående om fri frakt från Bauhaus

Annonsör Bauhaus & Co KB

Anmälare Privatperson

Beslut
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att påståendet är vilseledande. Det strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av ett påstående som har publicerats på webbplatsen bauhaus.se. I kategorin ”Övriga ljuskällor” finns det bilder på produkter tillsammans med kortfattad information och prisuppgifter. Exem­pel­vis finns en ljuskälla från Osram med prisuppgiften 29,95 kronor. Till vänster ovanför produkten finns Osrams logo­typ och till höger ovanför produkten finns en röd ruta med den vita, versala texten ”Fri frakt”. Om man klick­ar på produkten hamnar man på en sida med produktnamnet och återigen en bild på produkten tillsammans med mer information samt prisuppgift och en knapp med texten ”Köp”. Längst ned under texten finns en röd symbol som föreställer en lastbil med den versala texten ”Fri frakt” under. Klickar man på knappen ”Köp” läggs produkten i varukorgen och ett fält kommer in från höger på skärmen där varukorgen visas. Där syns produkten samt texten ”Frakt 0,00” och ”Totalsumma 29,95”. Därunder finns en knapp med texten ”Gå till kassan” vilken leder till en ny sida med varukorgen. Överst på varukorgssidan finns en ljusblå bård med texten ”Ordervärdet för onlineköp underskrider minsta belopp på 295:- (236:- exkl moms)”. Längre ned finns återigen prisuppgift samt ”Frakt 0,00”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren anger Bauhaus att det är fri frakt på flera varor, till och med de varor som inte kostar så myck­et, exempelvis en ljuskälla för 29,95 kronor. Det går dock inte att endast köpa den varan, man måste köpa till annat för att få fri frakt. Om man vill beställa framgår i ett senare steg att ”Ordervärdet för onlineköp under­skrid­er minsta belopp på 295:- (236:- exkl moms)”. Anmälaren anser att det är vilseledande. Anmälaren reagerar på att Bauhaus uttryck­er att det är fri frakt när det inte är det på den enstaka varan, man måste komma upp i beloppet. Även när man klickar in på varan står det fri frakt, det är först när man lagt den i varukorgen och ska betala som det framgår att det endast är fri frakt om man köper för minst 295 kronor.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Bauhaus & Co KB (annonsören) är minsta ordervärde på webbshopen 295 kronor vid köp med hem­lev­er­ans. Detta framgår under ”Betalningsvillkoren” på webbplatsen samt i leveransvillkoren man som kund läser i kassan, samt när man har kommit till kassan i webbshopen.

De produkter som har symbolen ”Fri frakt” är det fri frakt på, men för att handla med hemleverans har annons-ören ett lägsta ordervärde på 295 kronor (oavsett fraktkostnad eller ej). Minsta ordervärde har inget med fri frakt att göra med andra ord. Anledning till det lägsta ordervärdet på 295 kronor är fler. Att plocka, packa, emballera och frakta en liten pro­dukt genom landets transportnät är inte miljövänligt. Kostnader för att plocka, packa, em­ballera och transportera en order med lågt ordervärde är långt ifrån lönsamt.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklam ska vidare bedömas utifrån det intryck den ger konsumenterna vid en flyktig kontakt.

Opinionsnämnden konstaterar att påståendet om fri frakt förekommer utan kvalificering på webbplatsen. Nämn­den finner att påståendet ”Fri frakt” ger intryck av att det är fri frakt vid beställning av produkten oavsett order­belopp.  Att det senare – först när man ska betala – framgår att man måste komma upp i beloppet 295 kronor vid beställning för att få fri frakt på köpet neutraliserar inte intrycket som informationen i tidigare steg på webb­platsen ger. Påståendena om fri frakt är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Inger Skalse, Frida Stjernholm och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander