Beslut

Ärende 1906-139
2019-07-11Anmäld reklam Facebookinlägg med platsannons för tjänst hos Bahnhof

Annonsör Bahnhof AB

Anmälare Sju privatpersoner

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen inte är könsdiskriminerande. Den strider därmed inte mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett inlägg som har publicerats på Bahnhofs Facebooksida. Inlägget består av text och text. Inläggen innehåller texten ”På jakt efter nytt jobb? Just nu letar vi efter nätverkstekniker, Dev-Ops-ingenjör och en skillad nätchef mfl. Kolla in vår sida med lediga tjänster här:” följt av en länk. Bilden är en äldre svartvit bild, gissningsvis från förra seklets krigstider. Den visar en man och en kvinna som går bort från kameran, längs med en kaj. Kvinnan och mannen är båda klädda i militär klädsel. Kvinnan har svart kappa och en svart hatt. Mannen har på sig en i militär sjömansdräkt. I förgrunden syns en annan man, klädd i militäruniform. Han har nyss passerat paret och går mot kameran. Kvinnan har vänt sig om och ler mot mannen i förgrunden. Mannen ser ut att hålla henne under armen och tittar på henne med neutral blick. På bilden av kvinnan finns texten ”Du”, på mannen bredvid henne finns texten ”Din nuvarande arbetsplats” och på mannen i förgrunden finns texten ”Bahnhof”.

Anmälningarna
Enligt samtliga anmälare framställer reklamen den främre av männen eller båda männen som sexobjekt på ett sätt som är könsdiskriminerande. Enligt en anmälare visar reklamen dessutom upp stereotypa könsroller av både män och kvinnor.

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön. Reklam som framställer personer som sexobjekt, exempelvis genom klädsel, pose och miljö, på ett sätt som kan anses nedvärderande är objektifierande och anses könsdiskriminerande enligt praxis. Vad som är nedvärderande påverkas bland annat av om framställningen av personen har en koppling till produkten samt hur och var reklamen har exponerats.

Enligt artikel 4 första stycket i ICC:s regler får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön. Reklam som framställer personer i stereotypa könsroller och som kan anses beskriva eller förmedla en nedvärderande bild av kvinnor eller män är schabloniserande och anses enligt praxis vara könsdiskriminerande.

Reklamombudsmannen finner inte att någon av männen, genom exempelvis klädsel, pose eller miljö, framställs som sexobjekt. Reklamombudsmannen finner inte heller att bilden i reklamen – som är ålderdomlig – framställer någon av personerna i någon stereotyp könsroll som finns idag. Reklamen är mot bakgrund härav inte könsdiskriminerande mot vare sig män eller kvinnor och strider därmed inte mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman