Beslut

Ärende 1812-222
2019-02-20Anmäld reklam Reklamfilm för videochatten Azar

Annonsör Hyperconnect Inc.

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är stötande. Den strider därmed mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 18 sekunder lång film som har publicerats på Azars Facebooksida. Filmen visar en videochatt mellan en ung kvinna och en ung man. Kvinnan visas i helskärm och mannen syns i en ruta i bildens nedre, vänstra del. Kvinnan är klädd i en svart tröja och har håret uppsatt i en hästsvans. Hon sitter vid ett bord med penna och anteckningsblock framför sig. Bakom henne sitter två ytterligare personer. Mannen i videochatten har på sig en grå polotröja och vita hörlurar. Kvinnan i filmen vinkar och ler mot kameran. I bak­grunden hörs en mansröst och mannen i videochatten säger ”Vad snackar den där läraren om egentligen?”.

En lärare kommer fram till kvinnan och lutar sig över hennes bord. Han ser upprörd ut och säger ”Vad sitter du och gör? Sitter du och chattar när jag har föreläsning?” Kvinnan ser rädd ut och säger ”Nämen”. Man­nen fort­sätter ”Hur tror du att du ska klara av det här arbetslivet, va?” Kvinnan suckar och tar upp sitt pennfodral som hon sedan kastar på läraren och säger ”Men ge dig nu”. Mannen i videochatten ser förvånad ut och musik hörs i bakgrunden. Bilden blir svartvit och en tecknad pil visas på skärmen. I pilen står texten ”To be Continued”. En vit ruta visas med annonsörens logotyp och texten ”Azar”. Nedanför visas två rutor för App Store och Google Play. Inläggets tillhörande text lyder ”Swipa Live i Sverige” i fet text samt en glad smiley. Nedanför står ”Fortsätt­ning följer…”, följt av två emojis.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren uppmuntrar reklamen till att strunta i studier och skada sina lärare.

 

Annonsörens yttrande
Hyperconnect Inc. (annonsören) skriver i sitt yttrande att det sponsrade inlägget inte har visats sedan den 16 december 2018.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation vara laglig, hederlig och vederhäftig samt får inte utformas på ett stötande sätt.

Frågan när reklam kan uppfattas som stötande handlar till viss del om smakbedömningar med tydliga inslag av subjektiva värderingar. Någon entydig objektiv måttstock finns inte.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka genomsnittskonsumenten för målgruppen med hänsyn tagen till det medium som använts.

Opinionsnämnden konstaterar att reklamfilmen visar en elev som vid tillsägelse för att hon videochattar på lektionstid kastar ett pennskrin på läraren. Filmen innehåller flera moment som ett stort antal reklammottagare kan antas finna stötande. Dels sitter en elev under en lektion med föreläsning och videschattar, dels reagerar eleven på ett aggressivt sätt mot sin lärare vid tillsägelse. Till det kommer att den produkt som på detta sätt marknadsförs är just en app för en videochatt. Sammantaget finner nämnden därför att reklamen är stötande. Reklamfilmen str­i­der därmed mot artikel 1 första stycket i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Harriet Gillberg, Hanna Hjalmarson, Sara Haraldsson, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Marielle Pantzar, Christina Nylander, Inger Skalse och Frida Stjernholm.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Sandqvist