Beslut

Ärende 1505-77
2015-05-25Anmäld reklam Utomhusreklam för maskintvätt av bilar från Autoexperten

Annonsör Autoexperten i Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är könsdiskriminerande. Den strider därmed mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

  

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en vepa som har visats vid Autoexperten i Perstorp. På vepan står överst i ver­sal text ”Tvätta bilen i vår maskintvätt” följt av mindre text ”Använd vårt klippkort och få sjun­de tvätten fritt!”. I rött finns priset ”fr 129:-”. Längst ned på vepan finns en bild på en kvinna som står på alla fyra på motorhuven till en bil. Hon är klädd i vit bikini och tvättar bilen med en tvättsvamp. Både bilen och kvinnan är löddriga. Längst ned i högra hörnet finns Autoexpertens logotyp.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan

Anmälaren skriver i korthet att reklamen är kränkande och könsdiskriminerande.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören skriver i huvudsak att en åtgärd redan är tagen och var det innan denne fick anmälan. Annons­ören tog till sig av kritiken från anmälaren redan när denne var inne i butiken. Annonsören såg inte bilden som ett rent sexobjekt, stereotyp bild på könsrollen eller nedvärderande för kvinnan, utan ville visa att kvinnan som klar­ar mycket såsom födda barn ändå kan ha en fantastisk kropp och göra mycket mer. Det tog en viss tid innan bild­en togs ner. Efter att anmälaren varit inne i butiken jobbade man med att ta fram en ny bild.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön. Enligt praxis anses reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan anses kränkande vara könsdiskriminerande (objektifierande reklam).

Enligt praxis anses det vara kränkande när en kvinna eller en man framställs som ett sexobjekt utan någon koppling till den marknadsförda produkten. Utformningen av reklamen, till exempel val av klädsel, modell, poser och miljöer, påverkar bedömningen.

Reklamombudsmannen finner att kvinnan, genom sin klädsel och pose, framställs som ett rent sexobjekt. Fram­ställningen av kvinnan har ingen koppling till den marknadsförda produkten bilmaskintvätt vilket är kränkande för kvinnor i allmänhet. Reklamen är därför könsdiskriminerande och strider därmed mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman