Beslut

Ärende 1910-211
2019-11-05Anmäld reklam Facebookreklam för tågresor med Arlanda Express

Annonsör A-Train AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en annons på Facebook för tågresor med Arlanda Express. Inlägget består av text och rörlig bild. Överst på bilden står ”Weekend i Paris” i versaler. I tre gula cirklar står texterna ”2 för 350 kr”, ”Barn åker gratis” och ”18 min”. Längst ner i annonsen står ”Arlanda Express” med texten ”Fast Forward” under. Bilden är tecknad. På ett hustak sitter två katter med hjärtan runt omkring sig. I bakgrunden syns en stjärn­himmel, en fullmåne samt konturerna av Eiffeltornet.

Reklamen har producerats av Brindfors Mullenlowe AB.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom en snabb titt på annonsen antyder att man får en resa till Paris för 350 kronor och inte en resa till Arlanda.

Annonsörens yttrande
Enligt A-Train AB (annonsören) är marknadsföringen inte vilseledande. Arlanda Express ett välkänt varumärke för snabbtåget mellan Stockholm och Arlanda. En resa på 18 minuter som kostar 350 kronor för två personer eller 175 kronor per person och att barn reser gratis, kan rimligtvis inte vara en flygresa till Paris för två personer med barn. Annonsen har en tydlig avsändare som är Arlanda Express.

Arlanda Express är det snabbaste alternativet att resa mellan Stockholm och Arlanda. Även om flyget är ett snabbt sätt tar en flygresa till Paris minst 2 timmar och 35 minuter. Det är därför svårt att vilseleda konsumenten då det tydligt skrivs 18 minuter i annonsen.

Annonsen är klickbar och klickar man på den kommer man till annonsörens webbplats arlandaexpress.se där man kan köpa tågbiljetter till och från Arlanda. Annonsören hänvisar till tidtabell.

”Weekend i Paris” ingår i ett nytt större koncept där annonsören är en del av resan och upplevelsen. Annons­ören har även andra enheter med rubrikerna ”Äntligen London”, ”Äntligen New York” och ”Äntligen Sommar”.

Sammanfattningsvis är annonsörens uppfattning att budskapet resan på 18 minuter till ett pris på 350 kronor för två personer, med en tydlig avsändare från Arlanda Express, inte vilseleder konsumenten. Vidare menar annonsören att man givetvis ska ta till sig synpunkter och framöver titta på hur man skall vara ännu tydligare.

Reklamombudsmannens bedömning 
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg-ler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten.

Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då be­dömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Konsumenter i allmänhet antas ha en rimlig grad av erfarenhet, kunskap och sunt förnuft samt förväntas vara rimligt uppmärk­samma och förståndiga. Målgruppen består i detta fall sannolikt av svenska konsumenter som ska resa mellan Stockholm och Arlanda.

Enligt anmälaren är annonsen vilseledande eftersom den antyder att man får en resa till Paris för 350 kronor. Annonsören anser inte att annonsen är vilseledande eftersom den skriver att en resa för två personer kostar 350 kronor, barn reser gratis och resan tar 18 minuter. Enligt annonsören är det tydligt att resan tar 18 minuter, kostar 350 kr och att barn reser gratis samt att avsändaren är Arlanda Express.

Reklamombudsmannen konstaterar att det i reklamen står att resan tar 18 minuter, att det kostar 350 kronor om man är två personer, och att barn åker gratis. Vidare är det tydligt att avsändaren är Arlanda Express, ett varumärke som genomsnittskonsumenten sannolikt känner till. Reklam­ombuds­mannen finner att genomsnitts­konsumenten sannolikt får intryck av att reklamen marknadsför resor med Arlanda Express mellan Stockholm och Arlanda. Reklamen är därför inte vilseledande och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman