Beslut

Ärende 1901-07
2019-03-05Anmäld reklam Reklam för resor från Apollo

Annonsör DER Touristik Nordic AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen inte är ägnad att uppmuntra beteende som är olagligt eller på annat sätt förkastligt från allmän synpunkt. Den strider därmed inte mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en affisch som visats vid en busshållplats i Linköping. Utomhusreklam för ApolloBilden visar en man och en kvinna som klättrar över ett grönt staket. Mannen bär en blå skjorta, beigea shorts och bruna seglarskor. Kvin­nan bär en ljus klänning. Bilden visar en blå himmel och på andra sidan staketet syns stora olivträd och ett gräs­klätt berg. I bildens övre del visas texten ”Live a little!”. I bildens nedre vänstra hörn visas en mindre text ”Följ impulsen i sommar! Boka nu på apollo.se”. Bredvid visas Apollos logotyp.

Reklamen har producerats av reklambyrån Nord DDB Stockholm AB.

 

Anmälan
Enligt anmälaren uppmanar reklamen folk att bryta mot lagar – för att ”Live a little”. I många andra länder upp­ma­nas man att hålla sig till säkra platser. Denna reklam uppmanar till att agera tvärtom. Reklamen uppmanar att man ska klätt­ra över st­a­ket där man inte ska komma in – de på bilden ”vågar” göra något man inte får (lever lite som reklamen pås­tår).

 

Annonsörens yttrande
Enligt DER Touristik Nordic AB (annonsören) överträder reklamen inte artikel 4 tredje stycket i ICC:s regler. Annonsörens marknadskommunikation är inte ägnad att framkalla eller ge intryck av att överse med våld eller att på något sätt uppmuntra annat beteende som är olagligt eller på annat sätt förkastligt från allmän synpunkt.  

Reklamen syftar till att skapa en känsla av att göra något annorlunda på semestern, en känsla av upprymdhet. Apollo vill visa på mer än bara hotell, sol och bad genom sitt reklamkoncept ”Live a Little!” och har därav valt att lyfta fram en orörd olivlund i Grekland. Platsen går att besöka och det är inte förbjuden mark bakom staketet. Att göra någonting olagligt är ingenting som annonsören uppmanar till. I detta fall handlar Live a Little om att ta fram bar­net i dig – att klättra över, istället för att, som normalt, öppna grinden och gå igenom. Staketet avgräns­ar inte till förbjuden mark och på bilden finns heller inga förbudsskyltar eller liknande. Sammanfattningsvis anser annonsören att reklamen inte strider mot artikel 4 tredje stycket i ICC:s regler.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 4 tredje stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara ägnad att framkalla eller ge intryck av att överse med våld och får inte heller upp­muntra annat beteende som är olagligt eller på annat sätt förkastligt från allmän synpunkt.

Anmälaren menar att marknadsföringen uppmuntrar till olaga intrång genom kombinationen av bilden och texten ”Live a little!”. Enligt annonsören är marken som skildras inte olaglig att beträda och sloganen ”Live a little” handlar om att ta fram barnet i dig – att klättra över istället för att, som normalt, öppna grinden och gå igenom.

Reklamombudsmannen finner att bilden i kombination med texten ”Live a little!” sannolikt av en genom­snitts­konsument uppfattas symboliskt – ett budskap om att testa på något nytt, inte som en uppmaning att beträda mark som är förbjuden att beträda. Reklamombudsmannen finner därför inte att reklamen är ägnad att upp­muntra beteende som är olagligt eller på annat sätt förkastligt från allmän synpunkt. Reklamen strider därmed inte mot artikel 4 tredje stycket i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman