Beslut

Ärende 1906-145
2019-08-27Anmäld reklam Instagramreklam för modersmjölksersättning från Nestlé

Annonsör Apohem AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen strider mot kravet på att reklam ska vara laglig. Den strider därmed mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sponsrat inlägg från apohem.se på Instagram. Inlägget består av bild och text. Bilden visar en produktbild på mjölkbaserad modersmjölksersättning från Nestlé. Texten lyder ”Nestlé Nan H.A 1-0 månader 600 g” i ett första stycket. I stycket under står det ”Midsommarkampanj med upp till 30% på allt* i vårt nätapotek. Det missar du väl inte? (Smiley-emoji) Alltid snabbt och fraktfritt!”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Anmälaren har reagerat mot att annonsören marknadsför modersmjölksersättning och dessutom på rea.

Annonsörens yttrande
Enligt Apohem AB (annonsören) är annonsformatet som användes på Instagram en så kallad karusell. Den visar flera produkter som hämtas automatiskt från en datafil, en så kallad product feed, som annonsören skapar och gör tillgänglig via annonssystemet Facebook Ads. Produktfilen innehåller produktdata från delar av annonsörens sortiment. Facebook Ads väljer automatiskt ett varierat antal produkter ur produktfilen, antingen slumpmässigt eller baserat på användaren/surfarens sök- och besökshistorik, och exponerar dem i annonsen.

Annonsören avser inte att marknadsföra modersmjölksersättning och kommer därför alltid exkludera dessa produkter i produktfilen. Dessvärre har “Nan H.A 1-0 månader 600 g” inkluderats i produktfilen och exponerats för anmälaren, vilket annonsören beklagar. Måndagen den 1 juli säkerställdes att produkten “Nan H.A 1-0 månader 600 g” exkluderas från produktfilen och den exponeras följaktligen inte sedan dess. Produkten “Nan H.A 1-0 månader 600 g” omfattades inte av den kampanj som nämns i annonsen.

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation vara laglig.

Enligt 2 § lagen (2013:1054) om modersmjölksersättning och tillskottsnäring avses med modersmjölksersättning livsmedel som är avsett särskilt som näring för spädbarn under de första månaderna och som ensamt tillgodoser näringsbehovet för spädbarn tills de börjar få lämplig tilläggskost.

Enligt 3 § i nämnda lag är marknadsföring av modersmjölksersättning endast tillåten i publikationer som är särskilt inriktade på spädbarnsvård och i vetenskapliga publikationer. All annan marknadsföring av modersmjölksersättning är förbjuden.

Opinionsnämnden konstaterar att den marknadsförda produkten marknadsförs som modersmjölksersättning. Av produktbeskrivningen på annonsörens webbsida framgår att produkten ges som tillägg till amning, eller som ersättning för modersmjölk samt att ersättningen täcker näringsbehovet för barn upp till sex månader. Enligt nämnden omfattas den marknadsförda produkten av definitionen för modersmjölksersättning i lagen. Marknadsföringen har inte gjorts i en sådan publikation som undantas från förbudet mot att marknadsföra modersmjölksersättning. Nämnden finner därför att reklamen strider mot laglighetskravet i artikel 1 i ICC:s regler.


Mikael Pauli
ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Anna Edman, Harriet Gillberg, Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Patrik Löfberg, Mats Rönne, Göran Segeholm och Inger Skalse.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander