Beslut

Ärende 1807-123
2018-09-13Anmält material Instagraminlägg med dryck från Nocco

Företag No Carbs Company AB

Influencer Alexander Karim

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att blogginlägget inte är kommersiell marknadsföring och anmälan avvisas därför.

 

 

Materialet
Den anmälda reklamen är ett inlägg på Alexander Karims Instagramkonto ”alexanderkarim”. Bilden i inlägget visar Alexander Karims ansikte och axlar. Han är klädd i ett linne och sitter i en bil. Han tar en selfie och håller i sin hand, med rosa naglar, upp en burk med drycken Nocco. Bildtexten lyder ”Hot as hell out. Off to the gym to sweat even more. Nails done. Beard taken down. A couple of quick sips and I’m off! #noccosverige #nocco @linuscarlen @oscarahlin @ditt.performance”.

Uppgift saknas om vem som har producerat inlägget.

 

Anmälan
Enligt anmälaren poserar Alexander Karim på sitt Instagramkonto på ett sätt som liknar reklam. I inlägget hänvisas till tillverkaren. Inlägget saknar reklammärkning. Anmälaren ifrågasätter om det verkligen är en personlig åsikt, eller om inlägget är sponsrat.

 

Företagets yttrande
No Carbs Company AB (företaget) har anfört följande. Företaget är medvetet om de marknadsrättsliga bestämmelser som gäller i Sverige samt den vägledning som finns om hur reklammärkning ska göras för bilder med marknads­föring av produkter på sociala medier. Företaget arbetar tätt med de ambassadörer och andra part-ners som man har ett samarbete med och både avtalar och informerar om att reglerna ska följas.

Anmälaren har ställt frågan om det aktuella inlägget, där en person ”poserar med en produkt på ett sätt som liknar reklam”, skildrar en personlig åsikt eller är ett sponsrat inlägg.

Även företaget konstaterar att personen har lagt upp bilder på sin Instagram med företagets produkter. Det är vanligt att konsumenter lägger upp bilder på företagets produkter utan att ha någon relation till det. Denna person är inte en kontrakterad ambassadör eller någon annan typ av samarbetspartner och företaget har heller inte bett personen att exponera produkterna i sina sociala mediekanaler. Detta inlägg är därför inte reklam.

 

Opinionsnämndens bedömning
Reklamombudsmannens opinionsnämnds uppgift är att genom normbildande verksamhet verka för att all kommersiell marknadsföring huvudsakligen riktad mot den svenska marknaden är förenlig med god mark­nads­föringsetik. Nämnden grundar sina bedömningar på Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler).

Begreppet marknadskommunikation ska, enligt ICC:s regler, ges en vid innebörd och inbegriper varje form av meddelande framställt av marknadsföraren själv eller för dennes räkning med huvudsakligt syfte att främja avsättning eller tillgång till produkter eller för att påverka konsumenters beteenden. En prövning enligt ICC:s regler kan göras på framställningar som har ett kommersiellt syfte och rör rent kommersiella förhållanden.

Vid en prövning av om det anmälda Instagraminlägget är att anse som reklam, och i så fall kan prövas med stöd av ICC:s regler, är det avgörande om inlägget har ett kommersiellt syfte och avser rent kommersiella förhållan­den. Opinionsnämnden konstaterar att influencern i och för sig har publicerat ett inlägg som bland annat visar upp företagets produkt. Utredningen visar dock inte att det anmälda inlägget är en del av ett samarbete. Det är därför inte klarlagt att materialet är av kommersiell natur. Nämnden är därför inte behörig att pröva om inlägget är förenligt med ICC:s regler och anmälan avvisas därmed. 

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Harriet Gillberg, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Inger Skalse, Frida Stjernholm, Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander