Beslut

Ärende 1711-254
2018-01-23Anmäld reklam Facebookinlägg och webbplats med reklam för antirynkkrämen Perlelux

Annonsör Ailvia.com

Anmälare Stina Lundberg Dabrowski

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande samt att den utan tillstånd avbildar och åberopar en viss person. Den strider därmed mot artiklarna 5 och 14 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av dels ett inlägg som har publicerats av Ailvias Facebooksida och dels webb­platsen ailvia.com som inlägget leder till. I Facebookinlägget syns två bilder på journalisten, programledaren och professorn Stina Lundberg Dabrowski. Över bilderna står texten ”Tv-person­lig­heten Stina Lundberg Dabrowski: ”Jag vill att alla ska få veta den sanna historien vem jag…”. Under bilderna finns rubriken ”Stina Dabrowski chockade allmänheten” och sedan samma text som ovan ” ”Tv-personligheten Stina Lundberg Dabrowski: ”Jag vill att alla ska få veta den sanna historien vem jag…”. Högst upp i vänstra hörn­et finns annons­ör­ens logotyp och längst ner hänvisas till webbadressen ailvia.com.

Klickar man på reklamen kommer man till en sida på webbplatsen ailvia.com med rubriken ”Skulle du spendera 49 kronor på att eliminera 15 år från ditt utseende? Stina Dabrowskis nya rynkborttagaren gör just det! Botox-läkare är upprörda över hennes genombrott!”. Härefter följer en text om att Stina Lundberg Dabrowski använder en antirynkkräm som heter Perlelux. I texten står bland annat ”Stina Dabrowski deltog i The Today Show med Dr Oz för att lansera hennes nya hudvård och anti-aging linje som kallas Perlelux. Ta reda på hur hon som 66-åring ser hälften så gammal ut och hur du kan använda samma produkter för att se yngre ut!” och ”Jag är 66 och ser ut som en 35-årig med hjälp av ingredienserna i Perlelux – Stina Dabrowski”. I texten finns även fyra bilder på Stina Lundberg Dabrowski. Längst ner i texten finns en länk med uppmaningen att beställa produkten för 49 kronor.

Annonsör är Facebookkontot Ailvia som beskriver sig som ”Ailvia.com is your best source for entertainment and gossip. We cover entertainment news from all around the world”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen saknas.

 

Anmälan
Anmälaren Stina Lundberg Dabrowski reagerar mot att hon har blivit utsatt för ett företag som gör reklam för antirynkkräm på Facebook. Historierna är helt och hållet påhittade. Bilderna använder de utan tillstånd.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet, sammansättning och användbarhet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Enligt artikel 14 i ICC:s regler får marknadskommunikation inte, utan att tillstånd inhämtats i förväg, avbilda eller åberopa viss person, vare sig som privatperson eller i offentlig funktion; inte heller får utan sådant tillstånd någ­ons egendom avbildas eller åberopas på ett sätt som är ägnat att ge intryck av en personlig rekommendation beträffande produkten eller verksamheten ifråga.

Opinionsnämnden finner att reklamen, med påståendena om produktens egenskaper, så som exempelvis ”Eliminera 15 år från ditt utseende” och ”Jag är 66 och ser ut som en 35-årig med hjälp av ingredienserna i Perlelux”, samt påståendena om att Stina Dabrowski använder produkten, inte på något sätt har styrkts av annonsören. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Nämnden konstaterar vidare reklamen innehåller både bilder på och texter om Stina Lundberg Dabrowski utan att hon har gett sitt tillstånd till utnyttjandet. Reklamen strider därmed även mot artikel 14 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Jonas Linnér, Christina Nylander, Mikael Pauli och Inger Skalse.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander