Beslut

Ärende 1401-13
2014-04-10Anmäld reklam Banner för skönhetsshoppen shop.theyouway.com

Annonsör The You Way AB

Webbplats Aftonbladet Hierta AB

Anmälare Privatpersoner (två)

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att bannern inte uppfyller kravet på reklamidentifiering. Den strider därmed mot artikel 9 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

  

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en banner på www.aftonbladet.se. Bannern, som är kvadratisk, ligger i höger­spalt­en på förstasidan. Överst finns en röd bård med en rubrik i vit, versal text som lyder ”Theyouway”. Ned­anför texten finns en bild på bloggerskan Kenza Zouiten och nedanför denna finns texten ”Kenza om fusket på kändisgalan”. Bannern är placerad bredvid puffar med likadan utformning som leder till artiklar eller bloggar på webbplatsen.

När man klickar på bannern länkas man vidare till www.shop.theyouway.com. Överst på sidan finns en bård med ingångar till bl.a. produkter, erbjudanden, märken och varukorg. Där finns samma bild som i puffen bredvid och en text med rubriken ”Kenzas snygga galafusk”. Texten utgörs av en kort intervju om smink och lösögon­fransar. Längre ned på sidan finns ett ljusgrönt fält med texten ”Annons” överst. I fältet finns olika produkter i form av lösögonfransar, fransformare och franslim angivna till­sam­mans med pris.

Uppgifter saknas om vem som har producerat bannern.

 

Anmälningarna
Ena anmälaren skriver att det är vilseledande då det inte står om det är en annons eller inte, när man klickar på den kommer man till en annan webbsida.

Den andra anmälaren skriver att reklamen gör sitt bästa för att inte se ut som en annons och att den ser exakt likadan ut som artiklarna.

 

Webbplatsens och annonsörens yttrande
Aftonbladet.se och The You Way skriver i huvudsak att man tillhandahåller en sajt inom mode- och skönhets­segmentet, nedan benämnd ”YOU”. YOU nås dels via en egen URL, theyouway.com, men ligger även som en undersajt på aftonbladet.se. Genom YOU kan läsarna ta del av såväl redaktionellt material med bland annat skönhetstips, som annonser för produkter inom nämnda segment, och de kan även köpa utvalda skönhets­produkter direkt genom webbshoppen beauty.theyouway.com (nedan ”Webbshopen”).

Aftonbladet.se och The You Way beklagar att anmälarna uppfattat länkningen på det sätt som anförs i deras respektive anmälan. Avsikten är inte att vilseleda läsaren. Vare sig den redaktionella “puffen” som sådan, eller den artikel på vilken läsaren landar genom att klicka på “puffen”, utgör reklam. Artikeln på landningssidan utgör redaktionellt material som har producerats av medarbetare på Aftonbladets/YOU:s redaktion, utan påverkan från viss annonsör. Varken ”puffen” eller artikeln har av denna anledning försetts med annonsmärkning.

Under artikeln ligger en kommersiell annons, som grafiskt skiljer sig från artikeln och sidan i övrigt, bland annat genom att ha en annan bakgrundsfärg, och som även är tydligt annonsmärkt. Genom att klicka på produkterna i annonsen kan läsaren om han/hon så önskar gå vidare till webbshopen där dessa tillhandahålls. Mot bakgrund av vad som anförs i anmälan, och i syfte att förtydliga skillnaden mellan redaktionell text och annons har man valt att fortsättningsvis sätta ut artikelskribentens namn, markera ingressen med mera. Aftonbladet har i en bilaga bifogat en skärmdump av hur den nya formen ser ut.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 9 första stycket i ICC:s regler ska reklam och annan marknadskommunikation vara lätt att identi­fiera som sådan. Vid användningen av ett medium som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material, ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår.

Opinionsnämnden konstaterar att den anmälda bannern vid publiceringstillfället ledde till shop.theyouway.com. På den landningssajten var intervjun med bloggerskan Kenza Zouiten placerad med webbshoppens produkt­urval och varukorg ovanför och de marknadsförda lösögonfransarna nedanför. Nämnden finner därför att bannern är reklam.

Bannern är införd i en nyhetssajt som innehåller nyheter och annat redaktionellt material. Kravet är då att det omedelbart ska framgå att det är reklam. Typsnitt och layout på den anmälda bannern är samma eller snarlikt utformningen av puffarna för det redaktionella materialet. Bannern saknar annonsmarkering. Nämnden finner därför att bannerns utformning som helhet inte på ett tydligt sätt avviker från det redaktionella innehållet och medför att helhets­in­trycket inte är sådant att det omedelbart framgår att det är reklam. Annonsen strider därmed mot artikel 9 första stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Stefan Melesko, Anna-kari Modin, Adam Svensson, Axel Tandberg och Malou Örner.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Sofia Löfgren