Beslut

Ärende 1805-75
2018-09-13Anmäld reklam Svensk flagga kantad med texten ”Heja Sverige” i Aftonbladets typsnitt, visad innan fotbollsmatch

Annonsör Aftonbladet Hierta AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd avvisar anmälan eftersom anmälan avser en fråga som är föremål för bedömning eller utredning hos myndighet.

 

 

Det överklagande beslutet
Reklamombudsmannen har avvisat anmälan som ogrundad med stöd av sin instruktion 5 § 6 punkten.

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en flagga som visats den 25 mars 2018 när ”Du gamla du fria” spelas innan en landskapsmatch mellan Sverige och Chile. En svensk flagga i mycket stort format visas på planen. Flaggan har förlängts med cirka 10 – 20 procent med en rosa del. Förlängningen med texten ”Heja Sverige” har samma typsnitt som Aftonbladets logo­typ. Ett antal personer håller i flaggans kanter så att den fladdrar.

 

Anmälan
Anmälaren ifrågasätter om det är rätt att bli påtvingad reklam för Aftonbladet under nationalsången. Det är Sverige vi hyllar och inte Aftonbladet. Det är en kränkning mot vad Sveriges flagga står för. Det är oetiskt att tjäna pengar på att tvinga på reklam under en nationalsång.

 

Överklagan
Anmälaren anser att det är oetiskt att tjäna pengar genom påtvingad reklam samtidigt som nationalsången spelas innan en fotbollsmatch.

 

Annonsör
Aftonbladet Hierta AB (annonsör) skriver följande. Den aktivitet som anmälaren vänder sig mot ägde rum i sam­band med landskampen i fotboll mellan Sverige och Chile på Friends Arena i mars 2018. Aktiviteten gick ut på att en bild föreställande svenska flaggan, tillsammans med texten "Heja Sverige", bars in av ett ungdomslag med­an landslaget och motståndarlaget gick in på plan. Aktiviteten har Aftonbladet, genom Sportbladet, tagit fram i samarbete med Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) i syfte att skapa igenkänning och engagemang hos publiken och ta fram känslan "Nu är det dags - äntligen match igen!"

Sedan det kommit till Aftonbladets kännedom att anmälaren framfört synpunkter på användningen av bilden av svenska flaggan i samband med den ovan beskrivna aktiviteten har man varit i kontakt med såväl Riksarkivet som PRV:s varumärkesenhet för att utreda frågan om särskilt tillstånd krävs. Oavsett vad denna utredning visar anser annonsören att aktiviteten inte står i strid med ICC:s regler.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt Instruktion för Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) får nämnden enligt 5 § 3 punkten avvisa en anmälan som avser en fråga som är föremål för bedömning eller utredning hos eller har prövats av någon annan självreglering, domstol eller myndighet.

Flaggans utseende samt skyddet för flaggan regleras dels i lag (1982:269) om Sveriges flagga, dels i lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar.

Enligt uppgifter från Aftonbladet Hierta AB och Riksarkivet är den anmälda användningen av flaggan före­mål för utredning hos såväl Riksarkivet som Patent- och Registreringsverket. Nämnden finner mot denna bakgrund att det inte finns skäl att pröva om den aktuella användningen av flaggan är förenlig med Inter­nation­ella Handels-kammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Anmälan avvisas därför i enlighet med 5 § 3 punkten i Instruktion för Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON).

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Harriet Gillberg, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Frida Stjernholm och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Marianne Åbyhammar