Beslut

Ärende 2011-249
2021-01-15Anmäld reklam Reklam för kläder från About You

Annonsör About You GmbH

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är prispåstående på se.aboutyou.com. I ett blått fält syns i mindre stil den vita texten ”Välkomstrabatt” och sedan i större stil “20 % Extra rabatt på allt”. Orden ”Extra” och ”Allt” står i versaler. Direkt till höger om texten finns en liten rund symbol med bokstaven ”i” i blått mot vit bakgrund. I stora gula bokstäver och siffror står det till höger “welcome 20%” tre gånger under varandra. Bredvid syns en kvinna i blommig topp och gul kjol. Härunder finns länkar i vita kvadrater med texterna “Sneakers”, “Jeans”, “Jackor”, “Blusar &...”, Klänning…” och “Kappor”. Nedanför i en vit och grå ruta står texten ”Prova mig” i versal text tillsammans med texten ”Aktivera rabattkod”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Anmälaren känner sig lurad. Flera märken är exkluderade från rean. Rabatt på allt betyder allt, utan undantag.

 

Annonsörens yttrande
About You GmbH (annonsören) anser att den anmälda reklamen är förenlig med Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) och bestrider att den är utformad i strid med artikel 5 i ICC:s regler.

Den anmälda reklamen på webbutiken gjordes för en kampanj som gällde mellan den 9 november 2020 och den 15 november 2020. Kampanjen gav kunderna 20 procent rabatt på alla produkter i webbutiken, förutom på ett fåtal lyxvarumärken.

RO har i beslut 1902–59 från den 3 maj 2019 uttalat att ett påstående om en rabatt med "20 % off everything" ger genomsnittskonsumenten intrycket av att det är 20 procents rabatt på åtminstone det mesta som annonsören erbjuder på sin webbplats. Annonsören är därför av uppfattningen att det är tillåtet att använda sig av ordet "allt" i reklam, förutsatt att erbjudandet avser det mesta som annonsören erbjuder.

Under den aktuella kampanjen var det endast tio varumärken som inte omfattandes av erbjudandet, vilket kan jämföras med att annonsören säljer över 2 000 varumärken på webbutiken. Annonsören anser därför att påståendet inte var vilseledande, eftersom de varumärken som undantogs från erbjudandet utgjorde en väldigt liten andel av webbutikens totala antal varumärken.

Vidare anser annonsören att kunderna fick tydlig information om att vissa varumärken undantogs från kampanjen. Reklamen för kampanjen gjordes på webbutikens förstasida och i direkt anslutning till reklamtexten fanns en informationssymbol. När kunderna klickade på informationssymbolen blev följande villkor synliga:

"Den här kampanjen gäller till och med 2020.11.15 (23:59). Under den här tidsperioden ger vi dig 20% rabatt med rabattkoden PROVAMIG. Detta gäller eventuellt inte för vissa varor. Rabattkoden kan inte lösas in av en annan person och gäller bara vid en beställning på annonsörens webbplats. Ange rabattkoden innan du slutför beställningen så dras rabatten automatiskt av från betalningssumman. Vid fullständig retur gäller inte längre rabatten.

Om endast en del av beställningen returneras gäller rabatten bara om värdet på varorna du behåller överskrider den lägsta beställningssumman. Rabatten gäller inte på kosmetik- och vårdprodukter och inte på följande märken: Michael Kors, Patrizia Pepe, Hugo, Boss, Boss Athleisure, Mango, Mango Kids, Mango Man, Violeta by Mango, Samsoe & Samsoe. Rabattkoden gäller inte i kombination med andra rabatter. Det finns ingen rätt till delvis eller fullständig ersättning av en rabatt”.

Därtill fanns följande information om villkoren för kampanjen på nedre delen av förstasidan: "Den här kampanjen gäller till och med 2020.11.15 (23.59). Övriga kampanjkrav på [länk till kampanjvillkor]".

Genom informationssymbolen och länken på nedre delen av förstasidan erhöll kunden komplett information om villkoren för kampanjen. Annonsören menar därför att informationen om de undantagna varumärkena fanns tillgänglig för kunden innan köptillfället och att erbjudandet klargjordes på ett tydligt sätt anpassat till internet som kommunikationsmedel.

Annonsören anser dock det olyckligt att anmälaren inte uppmärksammade villkoren för kampanjen och beklagar att marknadsföringen har gett upphov till missförstånd. Annonsören ska se över sina rutiner internt för att säkerställa tydlig utformning av sin reklam framgent.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen består sannolikt av vuxna konsumenter som kan tänka sig att handla kläder av annonsören.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom det inte var rabatt på allt. Enligt annonsören har det i direkt anslutning till texten funnits en informationssymbol och att när besökaren klickade på symbolen syntes information om att kosmetik- och vårdprodukter samt att vissa varumärken undantogs från kampanjen. Vidare fanns enligt annonsören ytterligare information om villkoren för erbjudandet längst ned på webbsidan.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen innehåller texten ”20 % EXTRA rabatt på ALLT”. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att annonsören har 20% extra rabatt på alla varor i butiken. Reklamombudsmannen ifrågasätter inte annonsörens uppgifter om att det visats vissa begränsningar för erbjudandet då besökaren klickade på den i-symbol som syntes bredvid påståendet ”20 % EXTRA rabatt på ALLT”. 

Begränsningarna framgår dock inte tillräckligt tydligt för en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Inte heller informationen längst ned på webbsidan neutraliserar risken för att en genomsnittskonsument blir vilseledd. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman