Beslut

Ärende 1904-107
2019-06-10Anmäld reklam Reklam för bränsletank från 24MX

Annonsör 24MX.se/Pierce AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett e-postutskick som skickades den 14 april 2019. Utskicket innehåller två bilder och en video. Högst upp syns annonsörens logotyp och under syns den kursiverade vita rubriken ”Fyll tanken på några sekunder och kom ut på banan snabbare” i versaler. Under rubriken finns en bild på en person klädd i hjälm och motorcykelkläder. Han står bredvid en motocross och håller i en flaska. Överst i bilden står det ”Nu säljer vi vår grymma fuel jug till lägsta pris!”. Därtill bilden står det även ”Twenty”, ”Tanka som proffsen utan spill!” i bilden. Under följer det överstrukna priset ”499kr” och priset ”199kr” som står i större text nedanför det överstrukna priset. Till vänster i bild finns en röd cirkel som innehåller texten ”Upp till -60%”. I bildens nedre högra hörn syns en rektangulär röd ruta med texten ”Köp nu”. Under bilden finns ett videoklipp och under videoklippet finns ett erbjudande på en hylsnyckelstats samt prisuppgifter för denna.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren har annonsören skickat ett mail om att de har 60 % rabatt på Rapid Fuel Jugs från Twenty. Dessa fuel jugs är egentillverkade av 24MX under varumärket Twenty och har aldrig kostat 499 kronor. Detta kan styrkas genom att söka på "Rapid fuel" via Google och då visar Google att det är 46 % price drop och inte 60 % som annonsören skriver.

 

Annonsörens yttrande
24MX.se (annonsören) vill börja med att beklaga att anmälaren upplever att deras marknadsföring är vilseledande. Den aktuella produkten, Twenty Rapid Fuel Jug, har förekommit i flera kampanjer under våren 2019 och det är bara när den är på kampanj som annonsören aktivt marknadsför den till sina kunder. Att annonsören bara marknadsför produkten under kampanjerna när den har ett nedsatt pris kan skapa upplevelsen att den alltid är på kampanj och säljs med nedsatt pris vilket inte är korrekt.

Annonsören har under våren 2019 sålt hundratals Twenty Rapid Fuel Jug för 499 kronor per styck. Påståendet att produkten aldrig kostat 499 kronor är således inte korrekt. Annonsören bifogar 17 orderkopior där kunder köpt Twenty Rapid Fuel Jug för 499 kronor under våren 2019.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen består av konsumenter som handlar eller kan tänka sig att handla från annonsören.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom produkten Twenty Rapid Fuel Jug aldrig kostat 499 kronor. Enligt annonsören har man under våren 2019 sålt hundratals av produkten Twenty Rapid Fuel Jug och som belägg har man bifogat 17 orderkopior från våren 2019.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att produkten Twenty Rapid Fuel Jug är nedsätt med 60 %, att dess ordinarie pris är 499 kronor och att den under en begränsad tid säljs för 199 kronor. Reklamombudsmannen finner att annonsören, genom de orderkopior som bifogats, styrkt att produkten sålts för 499 kronor. Reklamen är därför inte vilseledande och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman