Beslut

Ärende 1903-67
2019-04-08Anmäld reklam Reklam för racingkläder från 24MX

Annonsör 24MX.se/Pierce AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett e-postutskick med en bild. Högst upp i bilden står rubriken ”När du inte sitter på hojen...” och den mindre texten ”Se till att inte klåfingriga klåpare lägger vantarna på din leksak” strax under. Under tex­ten ligger en svartvit bård och under bården står i röd versal text ”Total utförsäljning” efterföljt av ”på racing­kläder från Alpinestars!”. Till vänster i bild under texten visas två personer klädda i racingkläder från Alpine­stars. Till höger om personerna syns Alpinestars logotyp och under den står ”Stor rea på tröjor, byxor och hand­skar! Lätta och slitstarka med en snygg design som inte bleknar i tvätten”. Därunder står det ”från 149 kr” i större text. Längst ner till höger i bild finns en klickbar röd ruta med texten ”Köp nu!”. Till vänster om köprutan, ligger en röd cirkel där det står ”-55 %”.

Reklamen har producerats hos annonsören internt.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är det vilseledande att skriva total utförsäljning när det endast gäller vissa utgående modeller.

 

Annonsörens yttrande
Enligt 24mx.se (annonsören) har anmälaren rätt i sitt klagomål. Det var inte frågan om en total utförsäljning, vilket alltså felaktigt påstods. Detta har skett genom ett misstag hos ansvarig copywriter och var inte ett med­ve­t­et val – tvärtom förstår annonsören att en kommunikation som på ett sådant vis blir missvisande snarare irriterar potentiella köp­are än leder till fler köp. Det är alltså inte i annonsörens intresse vare sig kort- eller långsiktigt att formulera sig fel. Kortsiktigt leder det knappast till fler köp och långsiktigt leder det knappast till bättre kund­relati­oner. Annonsören ber därför om ursäkt för den felaktiga formuleringen. Annonsören är precis på väg att få på plats en ny process där kvalitetssäkring av annonsmaterial kommer att vara en mer uttalad och noggrann del av hur annonsören producerar texter och banners. På så sätt hoppas annonsören kunna undvika misstag i framtiden, även om det naturligtvis är svårt att vara 100 procentig i en snabbrörlig miljö.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framst­ä­ll­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om bland annat produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna fram­­lägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Reklamombudsmannen konstaterar att ICC:s regler ska tillämpas mot bakgrund av gällande lagstiftning. Enligt 16 § i marknadsföringslagen (MFL) får en näringsidkare vid marknadsföring av produkter använda uttrycken "slutförsäljning", "utförsäljning" eller något annat uttryck med motsvarande innebörd bara om det är fråga om en slutförsäljning av näringsidkarens hela varulager eller en klart avgränsad del av det, om försäljningen sker under en begränsad tid, och priserna är väsentligt lägre än näringsidkarens normala priser för motsvarande produkter.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar mål­­­gruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bed­ömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen är framförallt mottagare av annonsörens e-postutskick som har ett intresse för motocross.

Enligt anmälaren är det vilseledande att skriva total utförsäljning när det endast gäller vissa modeller. Annons­ören skriver att anmälaren har rätt i sitt klagomål och att det inte varit frågan om en total utförsäl­j­ning.

Reklamombudsmannen finner att reklamen ger en genomsnittskonsument intryck av att utför­säljningen är total och avser annonsörens hela utbud av racingkläder från Alpinestars. Annonsören har medgivit att utför­s­ä­l­j­ningen inte varit total. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman