Beslut

Ärende 1904-102
2019-06-13Anmäld reklam Direktreklam för balkonginglasning från Nordiska inglasningar & profilsystem

Annonsör Nordiska Inglasningar & Profilsystem AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte uppfyller kravet på reklamidentifiering. Den strider därmed mot artikel 9 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett gult direktreklamblad A4format med erbjudande om samköp av balkonginglasningar. Överst på reklambladet står det ”Viktig information”. Efter följer texten ”Mitt namn är Francisco Nilsson och jag håller på med en insamling för samköp av balkonginglasningar i området där inköpet sker direkt från fabrik. Jag siktar på att denna insamling kommer ge 20–30% lägre pris, beroende på antalet intresserade så missa absolut inte detta om du gått i tankarna att glasa in balkongen!”.

Sedan följer den feta rubriken ”Samköp av balkonginglasningar, upp till 30% lägre pris!”. Efter rubriken står följande text. ”Som Du säkert redan vet är en inglasad balkong normalt den säkraste investeringen som Du kan göra för att både höja värdet på bostaden och skapa mer utrymme. Oavsett väder och vind kan du möblera samt sitta ute på balkongen och njuta från tidig vår till sen höst. Inglasning skräddarsys helt efter din balkong för att passa perfekt. Både tillverkningen och leverans sker av Nordiska Inglasningar som är specialiserade på inglasningar och har egna inglasningssystem som är exceptionellt snygga, funktionella och omtyckta på marknaden. Då det skiljer mycket på balkongerna och utförandet så kan jag inte ange priserna på detta blad men jag kan garantera att det blir väldigt bra med tanke på tidigare insamlingar och det stora intresset. Det finns även förmånliga avbetalningsalternativ, normalt från 600 kr/månad”.

Därunder står följande text i större storleksgrad. ”Ring eller maila Ditt intresse så kontrollerar Jag priset för just Din balkong!”. Därefter delas reklambladet av ett svart streck. Under detta står följande i fet stil ”Missa inte att höra av dig så snart som möjligt för att komma med på intresselistan eller för att få mer information och broschyrer!”. Därunder står i versal text ”OBS! Denna information är inte lämnad till alla i föreningen så prata ihop dig med dina grannar och bekanta så att de inte missar insamlingen”. Därunder står olika kontaktuppgifter dit konsumenten kan anmäla sitt intresse och/eller boka hembesök samt få mer information. Längst ned är brevet undertecknat av en person på företaget. Längst ned finns även annonsörens en logotyp, en symbol bestående av tre A (angående kreditvärdighet) och en för ansvarsförsäkring. Längst ned till höger finns i mindre kursiv text följande ”Detta är utdelat av/från Nordiska Inglasningar & Profilsystem AB”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

Anmälan
Enligt anmälaren är det ett företag som försöker sälja inglasning av balkonger på ett kamouflerat sätt genom att försöka liknas vid att vara en granne eller bostadsrättsförening. Det framgår inte tillräckligt tydligt att det är reklam.

Annonsörens yttrande 
Nordiska Inglasningar & Profilsystem AB (annonsören) medger att de tidigare haft en liknande ”lapp” som ärende hos Reklamombudsmannen (RO). Annonsören hade efter detta en diskussion med RO och fick tydlig anvisningen att fortsättningsvis lägga dit annonsörens logotyp samt skriva att utskicket är från annonsören.

Annonsören har följt denna anvisning och dessutom lagt dit extra information som utöver instruktionen från RO tydliggör att personen som gör insamlingen också arbetar hos annonsören samt att utskicket skett från annonsören som företag via säljaren som gör insamlingen i egen regi. Annonsören har dessutom bytt ut rubriken från ”Meddelande till boende” till ”Viktig information” som jämförelse med tidigare ärende. Annonsören anser bestämt att man följt RO:s anvisningar och mer därtill för att säkerställa att inte riskera att få ett nedslag.

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 9 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam och annan marknadskommunikation vara lätt att identifiera som sådan. Vid användningen av ett medium som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material, ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår, liksom vem annonsören är.

Marknadskommunikation får enligt artikel 9 andra stycket inte dölja eller vilseleda om sitt verkliga kommersiella syfte. Det innebär att kommunikation som främjar avsättningen av eller tillgången till en produkt inte får ges ut för att vara till exempel en marknadsundersökning eller en konsumentenkät, användargenererat innehåll, en privatpersons blogg eller en oberoende recension.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Genomsnittskonsumenten i målgruppen måste anses vara vuxna personer som bor i en bostadsrättsförening.

Enligt anmälaren framgår det inte tillräckligt tydligt att det är reklam utan lappen ser ut som information från en granne eller bostadsrättsförening. Annonsören menar att man efter ett tidigare fällande beslut från Reklamombudsmannen följt Reklamombudsmannens anvisningar angående utformningen av utskick.

Opinionsnämnden konstaterar att varje reklamenhet enligt fast praxis prövas för sig. Den nu aktuella reklamenheten prövas därför oberoende av tidigare beslut från Reklamombudsmannen.

Nämnden finner att textens utformning och innehåll, med rubriken ”Viktig information” i stor stil följt av en text i jag-form om insamling för balkonginglasning, ger intryck av att reklambladet är information från exempelvis en representant för en bostadsrättsförening. Endast vid en noggrann läsning kan en genomsnittskonsument dra slutsatsen att den som skriver representerar annonsören. Att det längst ner i reklambladet finns kontaktuppgifter samt annonsörens logotyp är således enligt nämnden inte tillräckligt tydligt för att neutralisera det intryck som reklamen ger vid en flyktig kontakt. Sammantaget är det därför inte lätt att identifiera att bladet är reklam och det strider därmed mot artikel 9 ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Anna Edman, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Marielle Pantzar, Göran Segeholm, Inger Skalse, Axel Tandberg och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jakob Rönnerbäck