2017

Sammanfattning av året

Totalt meddelade RO och RON 230 beslut under 2017. Andelen fällande beslut uppgick till 50 procent. Året innan var andelen fällande beslut 49 procent.

Antal anmälningar till RO ökade med 15 procent jämfört med föregående år, och antalet meddelade beslut ökade med 6 procent.

Däremot minskade antalet anmälningar mot könsdiskriminerande reklam med 17 procent. En prövningsgrund som ökade signifikant var reklamidentifiering, ofta gällande influencers inlägg i sociala medier. Antalet anmälningar mot otydlig reklamidentifiering mer än dubblerades jämfört med föregående år (46 anmälningar jämfört med 20 anmälningar). 

Antalet anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under år 2017 emot 588 anmälningar som resulterade i 279 ärenden.

Flera anmälningar kan finnas i samma ärende. I varje ärende meddelas ett beslut, det vill säga ett friande, fällande eller avvisande. Alla friande och fällande beslut publiceras på webbsidan och även principiellt viktiga avvisningsbeslut som fattas av RON.

Antal friande och fällande beslut

RO och RON meddelade tillsammans 230 beslut under året, att jämföra med 219 beslut meddelade föregående år. Det innebar en ökning med 5 procent. Av de 230 besluten var 107 friande beslut, 116 fällande beslut och 7 var avvisningsbeslut som meddelades av RON.

Antal avvisade ärenden

Under året avvisades 47 ärenden, varav 7 av dessa ledde till beslut som meddelades av RON.

Avvisning kan exempelvis bero på att RO:s kansli efter utredning kommer fram till att anmälaren ska vända sig till en annan instans, att det inte rör kommersiell reklam, att reklamen inte är riktad till den svenska marknaden eller att anmälan inte kompletteras inom begärd tid.

Vanligaste prövningsgrunden

Könsdiskriminering var den vanligaste prövningsgrunden, 37 procent av besluten gällde detta (86 beslut). Vilseledande reklam gällde 23 procent av besluten (54 beslut) och reklamidentifiering gällde 18 procent av besluten (41 beslut).

Även om könsdiskriminering alltjämt var den vanligaste prövningsgrunden har andelen beslut som rör könsdiskriminering minskat successivt under de senaste åren.

När det gäller anmälningar mot könsdiskriminerande reklam minskade antalet med 17 procent jämfört med föregående år. År 2017 gällde 134 anmälningar könsdiskriminerande reklam, året innan var det 162 anmälningar.

På andra plats över grunder för anmälan kom vilseledande reklam, och på tredje plats reklamidentifiering som därmed gick om prövningsgrunden stötande som tidigare år utgjorde den tredje mest anmälda prövningsgrunden. Antalet anmälningar gällande reklamidentifiering ökade med 120 procent jämfört med föregående år.

Reklam som fick flest anmälningar