2016

Sammanfattning av året

Totalt meddelades 219 beslut under 2016. Andelen fällande beslut uppgick till 49 procent. Året innan var andelen fällande beslut 51 procent. Antal anmälningar minskade med 12 procent jämfört med föregående år, men besluten ökade med 13 procent. Därmed var en större andel beslut grundade på endast en anmälan än under föregående år. 

Vanligaste grund för anmälan

Könsdiskriminering var alltjämt den vanligaste prövningsgrunden, 44 procent av besluten gällde detta. Antal anmälningar mot könsdiskriminerande reklam ökade något jämfört med föregående år, men låg på en väsentligt lägre nivå jämfört med åren 2013 och 2014.

Under år 2016 ledde 162 anmälningar mot könsdiskriminerande reklam till 92 beslut. Året innan ledde 140 anmälningar till 97 beslut, att jämföra med åren 2013 och 2014 då hela 246 respektive 244 anmälningar ledde till 111 respektive 143 beslut.

Antalet anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under år 2016 emot 513 anmälningar som resulterade i 256 ärenden.

Flera anmälningar kan finnas i samma ärende. I varje ärende meddelas ett beslut, det vill säga ett friande, fällande eller avvisande. Alla friande och fällande beslut publiceras på webbsidan och även principiellt viktiga avvisningsbeslut som fattas av RON.

Antal friande och fällande beslut

RO och RON meddelande tillsammans meddelat 219 beslut under året, att jämföra med 194 beslut föregående år. Av besluten var 107 stycken friande beslut, 107 stycken fällande beslut och 5 var avvisningsbeslut som meddelades av RON.

Antal avvisade ärenden

Under året avvisades 24 ärenden, varav 5 ledde till beslut meddelade av RON.

Avvisning kan exempelvis bero på att anmälan inte gäller kommersiell reklam, att reklamen inte är riktad till den svenska marknaden eller att anmälan inte kompletteras inom begärd tid.

Reklam som fick flest anmälningar