2015

Sammanfattning av året

År 2015 var det första år i Reklamombudsmannens historia då antalet fällanden (99 st) översteg antalet frianden (91 st). Det innebar att andelen fällanden uppgick till 51 procent.

Antal anmälningar minskade med 13 procent jämfört med föregående år. Antal ärenden minskade med 19 procent. 

Antalet anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under år 2015 emot 586 anmälningar som resulterade i 250 ärenden.

Flera anmälningar kan gälla samma ärende. I varje ärende meddelas ett beslut. Alla friande och fällande beslut publiceras på webbsidan samt principiellt viktiga avvisningsbeslut.

Antal friade och fällda

RO och RON meddelade 194 beslut under året. Av dessa var 91 friande beslut och 99 fällande beslut, samt 4 avvisningsbeslut.

Antal avvisade

Under året avvisades och/eller avskrevs 51 ärenden, bland annat på grund av att materialet inte kunde prövas enligt Reklamombudsmannens instruktion, t.ex. för att det inte var kommersiell reklam eller att anmälan avsåg produkten i sig, eller för att anmälaren valde att inte gå vidare med ärendet.

Reklam som fick flest anmälningar