2013

Antalet anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under 2013 emot 649 anmälningar som resulterade i 267 ärenden.

Flera anmälningar kan finnas i samma ärende eftersom flera anmälare kan anmäla samma reklam. Ett ärende leder till ett beslut.

Antal friade och fällda

RO och RON fattade under året 232 beslut. Av dessa var 126 frianden (54 procent), 103 fällanden (44 procent) och 3 avvisningar (ca 2 procent). 

Antal avvisade

Under året avvisades och/eller avskrevs 41 ärenden, ofta för att anmälaren inte kompletterade sin anmälan med begärd information. Ärenden avvisades även för att anmält material inte var kommersiell reklam, att det prövades av annan instans, inte riktade sig mot i huvudsak den svenska marknaden eller för att anmälaren anmälde produkten i sig. 

Reklam som fick flest anmälningar