2012

Antalet anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under 2012 emot 500 anmälningar som resulterade 254 ärenden.

Antal friade och fällda

RO och RON fattade under året 234 beslut. Av dessa var 140 frianden (60 procent), 89 fällanden (38 procent) och 5 avvisningar (ca 2 procent).

Antal avvisade

Under året avvisades och/eller avskrevs 48 ärenden, ofta för att anmälaren inte kompletterade sin anmälan med begärd information. Ärenden avvisades även för att anmält material inte var kommersiell reklam, inte riktade sig mot i huvudsak den svenska marknaden, eller för att anmälaren anmälde produkten i sig. 

Reklam som fick flest anmälningar