2011

Antalet anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under 2011 emot 1001 anmälningar som resulterade i 275 ärenden.

Flera anmälningar kan gälla samma ärende, och Reklamombudsmannen hänvisar även anmälare till andra nämnder som lämpligare hanterar anmälan samt vidarebefordrar i vissa fall ärenden till andra instanser. 

Antal friade och fällda

Reklamombudsmannen och Reklamombudsmannens opinionsnämnd fattade 217 beslut – 65 procent friades och 35 procent fälldes.

Antal avvisade

Under året avvisades 40 ärenden, oftast för att det inte rörde sig om kommersiell reklam men även för att reklamen skulle prövas av en annan instans, eller för att anmälan rörde en produkt eller verksamhet.

Reklam som fått flest anmälningar