2010

Antalet anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under 2010 emot 500 anmälningar som resulterade i 283 ärenden.  

Antal friade och fällda

Reklamombudsmannen och Reklamombudsmannens opinionsnämnd fattade 273 beslut, 61 procent var friande beslut och 39 procent var fällande beslut.

Antal avvisade

Antalet ärenden som avvisades och/eller avskrevs var 34 stycken, oftast för att det inte rörde sig om kommersiell reklam, men även för att reklamen var äldre än sex månader, för att anmälan rörde en produkt eller en verksamhet i sig, eller för att anmälaren valde att avsluta ärendet.

Antalet vidarebefordrade

Reklamombudsmannen vidarebefordrade fem ärenden, tre stycken till Konsumentombudsmannen, ett till DM-nämnden och ett till Etiska rådet för betalteletjänster.

Reklam som fick flest anmälningar