2009

Antalet anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under 2009 emot 445 anmälningar som resulterade i 305 ärenden.  

Antal friade och fällda

Reklamombudsmannen och Reklamombudsmannens opinionsnämnd fattade 134 beslut under 2009. 87 var frianden och 47 var fällanden, vilket innebar att 65 procent friades och 35 procent fälldes.

Antal avvisade

Under året avvisades och/eller avskrevs 48 ärenden på grund av att de inte utgjorde kommersiell marknadskommunikation, anmälan inte var komplett, eller på anmälarens begäran.

Antalet vidarebefordrade

Reklamombudsmannen vidarebefordrade 14 ärenden under 2009. Nio av dessa skickades till Konsumentverket, ett till Etiska Rådet för Betaltelefoni, ett till Informationsgranskningsmannen för Läkemedelsinformation, ett till Livsmedelsbranschens granskningsman och ett till DM-nämnden.

Reklam som fick flest anmälningar