Statistik per år

2018

Sammanfattning av året

Totalt meddelade RO och RON 178 beslut under 2018. Andelen fällande beslut uppgår till 48 % (86 fällande beslut).

Antal anmälningar till RO har minskat med 11 % jämfört med föregående år, och antalet meddelade beslut har minskat med 24 %.

Antalet anmälningar mot könsdiskriminerande reklam har minskat med 49 % och därmed halverats jämfört med föregående år. Under året ledde 68 anmälningar till 66 beslut (varav 29 var fällande) jämfört med 134 anmälningar som ledde till 86 beslut året innan (varav 33 var fällande).

En annan prövningsgrund som har minskat är reklamidentifiering, 12 beslut (11 fällande) år 2018, jämfört med 41 beslut (37 fällande) året innan.

 

Antalet anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under år 2018 emot totalt 522 anmälningar (jämfört med 588 året innan) som resulterade i 231 ärenden. Flera anmälningar kan finnas i samma ärende. I varje ärende meddelas ett beslut, det vill säga ett friande, fällande eller avvisande. Alla friande och fällande beslut publiceras på webbsidan och även principiellt viktiga avvisningsbeslut som fattats av RON.

 

Antal friande och fällande beslut

RO och RON har tillsammans under året meddelat 178 beslut, att jämföra med 230 beslut meddelade föregående år. Det innebär en minskning med 24 %. Av de 177 besluten var 85 friande beslut, 86 fällande beslut och sju st. var avvisningsbeslut som meddelades av RON.

 

Antal avvisade ärenden

Under året avvisades 50 ärenden, varav sju av dessa ledde till beslut som meddelades av RON.  Avvisning kan exempelvis bero på att RO:s kansli efter utredning kommer fram till att anmälaren ska vända sig till en annan instans, att det inte rör kommersiell reklam, att reklamen inte är riktad till den svenska marknaden eller att anmälan inte kompletterades under begärd tid.

 

Vanligaste prövningsgrunden

Könsdiskriminering är alltjämt den vanligaste prövningsgrunden, 37 % av besluten gäller detta (66 beslut, varav 29 fälldes). Vilseledande reklam gäller 32 % av besluten (57 beslut, varav 35 fälldes) och stötande reklam respektive socialt ansvar gäller båda 9 % av besluten (16 beslut per prövningsgrund. Gällande stötande var fyra fällande beslut och gällande socialt ansvar var åtta fällande beslut.). Reklamidentifiering utgör 7 % av besluten (12 beslut, varav 11 fälldes).

Antalet anmälningar och beslut som rör könsdiskriminerande reklam har minskat successivt under de senaste åren. Flera anmälningar kan leda till ett beslut om anmälningarna gäller samma reklam. 

Antal anmälningar och beslut som rör könsdiskriminering:

 Graf över anmälningar mot könsdiskriminerande reklam

 

Reklam som fått flest anmälningar

Reklamkampanj för osten Apetina Paneer från Arla, 16 anmälningar, friad.

Platsannons från Bahnhof, 15 anmälningar, fälld.

Bilder i webbshopen Tiara Shop samt Instagraminlägg om vegansk sallad från Katrin Zytomierska, 6 anmälningar vardera, båda fällda.

 


 

2017

Sammanfattning av året

Totalt meddelade RO och RON 230 beslut under 2017. Andelen fällande beslut uppgår till 50 %. Året innan var andelen fällande beslut 49 %.

Antal anmälningar till RO har ökat med 15% jämfört med föregående år, och antalet meddelade beslut har ökat med 6%.

Däremot har antalet anmälningar mot könsdiskriminerande reklam minskat med 17 %. En prövningsgrund som har ökat signifikant är reklamidentifiering, ofta gällande influencers inlägg på sociala medier. Antalet anmälningar mot otydlig reklamidentifiering har mer än dubblerats jämfört med föregående år (46 anmälningar jämfört med 20 anmälningar).

 

Antalet anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under år 2017 emot 588 anmälningar som resulterade i 279 ärenden. Flera anmälningar kan finnas i samma ärende. I varje ärende meddelas ett beslut, det vill säga ett friande, fällande eller avvisande. Alla friande och fällande beslut publiceras på webbsidan och även principiellt viktiga avvisningsbeslut som fattats av RON.

 

Antal friande och fällande beslut

RO och RON har tillsammans under året meddelat 230 beslut, att jämföra med 219 beslut meddelade föregående år. Det innebär en ökning med 5 %. Av de 230 besluten var 107 friande beslut, 116 fällande beslut och sju var avvisningsbeslut som meddelades av RON.

 

Antal avvisade ärenden

Under året avvisades 47 ärenden, varav sju av dessa ledde till beslut som meddelades av RON.  Avvisning kan exempelvis bero på att RO:s kansli efter utredning kommer fram till att anmälaren ska vända sig till en annan instans, att det inte rör kommersiell reklam, att reklamen inte är riktad till den svenska marknaden eller att anmälan inte kompletterades under begärd tid.

 

Vanligaste prövningsgrunden

Könsdiskriminering är den vanligaste prövningsgrunden, 37 % av besluten gäller detta (86 beslut). Vilseledande reklam gäller 23 % av besluten (54 beslut) och reklamidentifiering gäller 18 % av besluten (41 beslut).

Även om könsdiskriminering alltjämt är den vanligaste prövningsgrunden har andelen beslut som rör könsdiskriminering minskat successivt under de senaste åren.

När det gäller anmälningar mot könsdiskriminerande reklam har antalet minskat med 17% jämfört med föregående år. År 2017 gällde 134 anmälningar könsdiskriminerande reklam, året innan var det 162 anmälningar.

På andra plats över grunder för anmälan kommer vilseledande reklam, och på tredje plats reklamidentifiering som därmed har gått om prövningsgrunden stötande som tidigare år utgjorde den tredje mest anmälda prövningsgrunden. Antalet anmälningar gällande reklamidentifiering har ökat med 120% jämfört med föregående år.

 

Reklam som fått flest anmälningar

Reklamkampanj för livsmedlet Mifú, 66 anmälningar, fälld.

Annons för jacka från Thernlunds, 11 anmälningar, fälld.

Reklamfilmer för Pricerunner, 8 anmälningar, fälld.

 


 

2016

Sammanfattning av året

Totalt meddelades 219 beslut under 2016. Andelen fällande beslut uppgår till 49 %. Året innan var andelen fällande beslut 51 %. Antal anmälningar har minskat med 12 % jämfört med föregående år, men besluten har ökat med 13 %. Därmed är en större andel beslut grundande på endast en anmälan än under föregående år.

 

Vanligaste grund för anmälan

Könsdiskriminering är alltjämt den vanligaste prövningsgrunden, 44 % av besluten gäller detta. Antal anmälningar mot könsdiskriminerande reklam har ökat något jämfört med föregående år, men ligger på en väsentligt lägre nivå jämfört med åren 2013 och 2014.

Under år 2016 ledde 162 anmälningar mot könsdiskriminerande reklam till 92 beslut. Året innan var det 140 anmälningar som ledde till 97 beslut, att jämföra med åren 2013 och 2014 då hela 246 respektive 244 anmälningar ledde till 111 respektive 143 beslut.

 

Antalet anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under år 2016 emot 513 anmälningar som resulterade i 256 ärenden. Flera anmälningar kan finnas i samma ärende. I varje ärende meddelas ett beslut, det vill säga ett friande, fällande eller avvisande. Alla friande och fällande beslut publiceras på webbsidan och även principiellt viktiga avvisningsbeslut som fattas av RON.

 

Antal friande och fällande beslut

RO och RON har tillsammans under året meddelat 219 beslut, att jämföra med 194 beslut meddelade föregående år. Av besluten var 107 stycken friande beslut, 107 stycken fällande beslut och fem var avvisningsbeslut som meddelades av RON.

 

Antal avvisade ärenden

Under året avvisades 24 ärenden, varav fem av dessa ledde till beslut meddelade av RON.  Avvisning kan exempelvis bero på att anmälan inte gäller kommersiell reklam, att reklamen inte är riktad till den svenska marknaden eller att anmälan inte kompletterades under begärd tid.

 

Reklam som fått flest anmälningar

Affischer i tunnelbanan för Calvin Klein, 19 anmälningar, fälld.

Bilder i webbshopen Tiara Shop, 5 anmälningar, fälld.

Butiksreklam för Hunkemöller, 3 anmälningar, friad.

Reklam på Facebook för Humana Second Hand, 3 anmälningar, fälld.

 


 

2015

Sammanfattning av året

År 2015 är det första år i Reklamombudsmannens historia då antalet fälldanden (99 st) överstiger antalet frianden (91 st). Det innebär att andelen fällanden uppgår till 51 %.

Antal anmälningar har minskat med 13 % jämfört med föregående år. Antal ärenden har minskat med 19 %.

 

Antalet anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under år 2015 emot 586 anmälningar som resulterade i 250 ärenden. Flera anmälningar kan gälla samma ärende. I varje ärende meddelas ett beslut. Alla friande och fällande beslut publiceras på webbsidan samt principiellt viktiga avvisningsbeslut.

 

Antal friade och fällda

RO och RON har under året meddelat 194 beslut. Av dessa var 91 friande beslut och 99 fällande beslut, samt fyra avvisningsbeslut.

 

Antal avvisade

Under året avvisades och/eller avskrevs 51 ärenden, bland annat på grund av att materialet inte kan prövas enligt Reklamombudsmannens instruktion, t.ex. för att det inte var kommersiell reklam eller avsåg produkten i sig, eller för att anmälaren valt att inte gå vidare med ärendet.

 

Reklam som fått flest anmälningar

Calvin Klein stortavlor16 anmälningar, fälld

Maria.com radioreklam, 12 anmälningar, fälld.

Vinnarum direktreklam, 6 anmälningar, fälld.

Vinnarum reklamfilm6 anmälningar, friad.

 


 

2014

Sammanfattning av året

Antalet anmälningar till Reklamombudsmannen har ökat med drygt 2 % samtidigt som antalet ärenden har ökat med 14 % jämfört med föregående år. En tendens är att antalet ärenden med endast en anmälare ökar. RO prövar alla anmälningar där det finns en anmälningsgrund, oavsett antal anmälare. Andelen fällande beslut har ökat med 2 % jämfört med föregående år och uppgår till 46 %.

 

Antalet anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under år 2014 emot 664 anmälningar som resulterade i 305 ärenden. Flera anmälningar kan gälla samma ärende. I varje ärende meddelas ett beslut. Alla friande och fällande beslut publiceras på webbsidan.

 

Antal friade och fällda

RO och RON har under året meddelat 261 beslut. Av dessa friades 140 st. (54 %) och 119 st. (46 %) fälldes. Två beslut var avvisningsbeslut fattade av RON.

 

Antal avvisade

Ärenden som avvisades och/eller avskrevs uppgår till 55. De avvisades eller avskrevs på grund av att materialet inte kan prövas enligt Reklamombudsmannens instruktion,  t.ex. för att det inte var kommersiell reklam eller avsåg produkten i sig, eller för att anmälaren valt att inte gå vidare med ärendet.

 

Reklam som fått flest anmälningar

Affisch för Tallink Silja, 29 anmälningar, fälld.

Annons för Taxijakt12 anmälningar, fälld

Annons för nattklubben Hugo, 11 anmälningar, fälld.

 


 

2013

Antalet anmälningar och ärenden 2013

Reklamombudsmannen tog under 2013 emot 649 anmälningar som resulterade i 267 ärenden. Flera anmälningar kan finnas i samma ärende eftersom flera anmälare kan anmäla samma reklam. Ett ärende leder till ett beslut.


Antal friade och fällda

RO och RON har under året fattat 232 beslut. Av dessa var 126 frianden (54 %), 103 fällanden (44 %) och 3 avvisningar (ca 2 %).

 

Antal avvisade

Under året avvisades och/eller avskrevs 41 ärenden, ofta för att anmälaren inte kompletterade sin anmälan med begärd information. Ärenden avvisades även för att anmält material inte var kommersiell reklam, att det prövades av annan instans, inte riktade sig mot i huvudsak den svenska marknaden och för att anmälaren anmälde produkten i sig. 

 

Reklam som fått flest anmälningar

Annons för Debattförlaget, 92 anmälningar, avvisad.

Reklamfilm för Jotun, 22 anmälningar, fälld

Annons för SmåA, 17 anmälningar, fälld.

 


 

2012

Antalet anmälningar och ärenden 2012

Reklamombudsmannen tog under 2012 emot 500 anmälningar som resulterade 254 ärenden.


Antal friade och fällda

RO och RON har under året fattat 234 beslut. Av dessa var 140 frianden (60 %), 89 fällanden (38 %) och 5 avvisningar (ca 2 %).


Antal avvisade

Under året avvisades och/eller avskrevs 48 ärenden, ofta för att anmälaren inte kompletterade sin anmälan med begärd information. Ärenden avvisades även för att anmält material inte var kommersiell reklam, inte riktade sig mot i huvudsak den svenska marknaden och för att anmälaren anmälde produkten i sig. 

 

Reklam som fått flest anmälningar

Annonser för SEQR, 27 anmälningar, friad.

Reklamfilm för Zalando, 15 anmälningar, friad.

Annonser för Lindex, 11 anmälningar, friad.

 


 

2011

Antalet anmälningar och ärenden 2011

Reklamombudsmannen tog under 2011 emot 1001 anmälningar som resulterade i 275 ärenden. Flera anmälningar kan gälla samma ärende, och Reklamombudsmannen hänvisar även anmälare till andra nämnder som lämpligare hanterar anmälan samt vidarebefordrar i vissa fall ärenden till andra instanser.

 

Antal friade och fällda

Reklamombudsmannen och Reklamombudsmannens opinionsnämnd fattade 217 beslut. 65% friades och 35% fälldes.

 

Antal avvisade

Under året avvisades 40 ärenden,oftast för att det inte rörde sig om kommersiell reklam men även för att reklamen skulle prövas av en annan instans och för att anmälan rörde en produkt eller en verksamhet.

 

Reklam som fått flest anmälningar

Reklamkampanj för Victoria Milan, 206 anmälningar, friad. 

Reklamkampanj för Jack & Jones, 172 anmälningar, fälld.

Webbreklam för Ryanair, 58 anmälningar, fälld.

 


 

2010

Antalet anmälningar och ärenden 2010

Reklamombudsmannen tog under 2010 emot 500 anmälningar som resulterade i 283 ärenden. 

 

Antal friade och fällda

Reklamombudsmannen och Reklamombudsmannens opinionsnämnd fattade 273 beslut, 61% var friande beslut och 39% var fällande beslut.

 

Antal avvisade

Antalet ärenden som avvisades och/eller avskrevs var 34 stycken, oftast för att det inte rörde sig om kommersiell reklam men även för att reklamen var äldre än sex månader, för att anmälan rörde en produkt eller en verksamhet i sig eller för att anmälaren valde att avsluta ärendet.

 

Antalet vidarebefordrade

Reklamombudsmannen vidarebefordrade fem ärenden, tre stycken till Konsumentombudsmannen, ett till DM-nämnden och ett till Etiska rådet för betalteletjänster.

 

Reklam som fått flest anmälningar

Reklamfilm för kontantkortet Comviq Kompis, 37 anmälningar, fälld.

Reklam för en mobilapp från Jamba14, friad.

Reklamfilm för skor från Reebok, 13 anmälningar, friad.

 


 

2009

Antalet anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under 2009 emot 445 anmälningar som resulterade i 305 ärenden. 

 

Antal friade och fällda

Reklamombudsmannen och Reklamombudsmannens opinionsnämnd fattade 134 beslut under 2009. 87 var frianden och 47 var fällanden, vilket innebär att 65% friades och 35% fälldes.

 

Antal avvisade

Under året avvisades och/eller avskrevs 48 ärenden på grund av att de inte utgjorde kommersiell marknadskommunikation, anmälan inte var komplett eller på anmälarens begäran.

 

Antalet vidarebefordrade

Reklamombudsmannen vidarebefordrade 14 ärenden under 2009. Nio av dessa skickades till Konsumentverket, ett till Etiska Rådet för Betaltelefoni, ett till Informationsgranskningsmannen för Läkemedelsinformation, ett till Livsmedelsbranschens granskningsman och ett till DM-nämnden.

 

Reklam som fått flest anmälningar

Reklamfilm för V618 anmälningar, fälld.

Annons för Panlegis, 13 anmälningar, fälld.

Affischer för trosor från Lindex9 anmälningar, friad.