Statistik

Här kan du söka statistik över meddelande beslut och direktgenerera grafer. Du kan söka på antal beslut, prövningsgrunder, branscher och medieslag över tid sedan 2009. Anmälningar är sökbara sedan 2012. 

Tänk på att:

  • vissa avvisningsbeslut och anmälningar som inte har lett till ett beslut finns inte med; 
  • flera anmälningar kan finnas i ett beslut, vilket gör att det finns fler anmälningar än vad det finns beslut;
  • en reklam kan prövas på flera prövningsgrunder, exempelvis både vilseledande och diskriminerande. 

 

Sammanfattning av årlig statistik

Årsredovisningar

 

Generera grafer: