Uppdatering av ICC:s regler

Från och med den första juli 2019 tillämpar RO och RON ICC:s uppdaterade regelverk. Detta innebär att vissa artiklar har fått nya nummer. Se listan nedan.

Nuvarande artikel

Tidigare artikel

Artikel 2: Socialt ansvar, diskriminering

Artikel 4

Artikel 3: Goda seder

Artikel 2

Artikel 4: Hederlighet

Artikel 3

Artikel 2: Spela på rädsla

Artikel 4

Artikel 2: Överse med våld

Artikel 4

Artikel 6: Bevisning

Artikel 8

Artikel 7: Reklamidentifiering

Artikel 9

Artikel 8: Avsändare, identitet

Artikel 10

Artikel 9: Vetenskapliga data/termer

Artikel 6

Artikel 10: Gratis och garanti

Artikel 7

Artikel D1: Miljöpåståenden

Artikel E1