Arkivet - uttalanden från MER och ERK

Innan Reklamombudsmannen startade år 2009 fanns två råd för etik i reklamen, MarknadsEtiska Rådet (MER) och Etiska Rådet mot Könsdiskriminerande reklam (ERK). 

Uttalanden från mer hittas här: mer.reklamombudsmannen.org

Uttalanden från ERK finns tillgängliga på Reklamombudsmannens kansli. Kontakta [email protected] om du önskar få tillgång till ett specifikt uttalande.