Vetenskapliga rådet

Reklamombudsmannens vetenskapliga råd har till syfte att verka för forsk­ning inom etik i reklam och marknadskommunikation. Rådet förmedlar även insikt om RO:s arbete till såväl praktiker och akademiker. Målsättningen är att öka informationsutbytet mellan akademin och näringslivet. 

Rådet verkar huvudsakligen inom tre områden: forskning, information och stöd till RO:s verksamhet. 

Ordförande

  • Sanna Wolk, docent och forskare vid Akademin för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK) vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.

 

Medlemmar

  • Docent Anja Hirdman vid Enheten för journalistik, medier och kommunikation, JMK, Stockholms universitet.
  • Professor Jacob Österberg vid Stockholm Business School, Stockholms universitet.
  • Professor Jesper Falkheimer, rektor vid Campus Helsingborg, Lunds universitet.