EASA och ICAS

Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering och är alltså inte en statlig myndighet. Självreglering av reklam finns i 24 länder i Europa som samarbetar i paraplyorganisationen European Advertising Standards Alliance (EASA). Reklamombudsmannen representerar Sverige i EASA.

EASA sätter upp gemensam standard för självreglering av reklam för att säkerställa en hög kvalitet i prövningen av reklam och vägledning i marknadsetiska frågor. EASA sammanställer även självregleringpraxis och information om alla självregleringsorganisationer i Blue Book. 

På EASAs webbsida finns kontaktinfo till övriga självregleringsorganisationer i Europa och resten av världen, se denna länk.

EASA har sammanställt fördelarna med självreglering i skriften Advertising self regulation is better regulation (pdf).

 

 

ICAS är organisationen för global självreglering av reklam: https://icas.global. För en sammanfattning av självreglering av reklam i världen, se ICAS Global Factbook of advertising self-regulatory organizations.