Internationellt

 

Självreglering av reklam i Europa

Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering för etisk reklam. Självreglering av reklam finns i 24 länder i Europa och dessa samarbetar i paraplyorganisationen European Advertising Standards Alliance (EASA). Reklamombudsmannen representerar Sverige i EASA.

EASA sätter upp gemensam standard för självreglering av reklam för att säkerställa en hög kvalitet i prövningen av reklam och vägledning i marknadsetiska frågor. EASA sammanställer även praxis för självreglering och information om alla självregleringsorganisationer i Blue Book

EASA:s webbplats finns kontaktinfo till övriga självregleringsorganisationer i Europa och resten av världen.

EASA har sammanställt fördelarna med självreglering i skriften Advertising self regulation is better regulation (pdf).

Se en kort video om självreglering av reklam här (Youtube).

 

Självreglering av reklam i världen

International Council for Ad Self-Regulation (ICAS) är organisationen för självreglering av reklam på global nivå. För en sammanfattning av självreglering av reklam i världen, se ICAS Global Factbook of advertising self-regulatory organizations.