ICC:s regler

Reklamombudsmannen och Reklamombudsmannens opinionsnämnd prövar reklam utifrån Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler). Regelverket kan du läsa här (pdf).

Internationella Handelskammaren (ICC, International Chamber of Commerce) är näringslivets världsorganisation. Organisationen grundades 1919 och har medlemmar i 130 länder. Medlemmarna är företag och näringslivsorganisationer.

För mer information om Internationella Handelskammaren i Sverige besök icc.se samt se denna sida med information om ICC:s arbete för självreglering av reklam och marknadsföring: 
www.icc.se/sjalvreglering/marknadsforing.