ICC:s regler

Reklamombudsmannen och Reklamombudsmannens opinionsnämnd prövar reklam utifrån Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler).

Läs reglerna här (pdf).

De prövningsgrunder i ICC:s regler som RO och RON oftast prövar reklam enligt är artiklarna 1 - 10 samt artikel 18. 

Internationella Handelskammaren (ICC, International Chamber of Commerce) är näringslivets världsorganisation. Organisationen grundades 1919 och har medlemmar i 130 länder. Medlemmarna är företag och näringslivsorganisationer.

För mer information om Internationella Handelskammaren i Sverige besök icc.se samt se denna sida med information om ICC:s arbete för självreglering av reklam och marknadsföring: www.icc.se/sjalvreglering/marknadsforing.