ICC:s regler

Reklamombudsmannen och Reklamombudsmannens opinionsnämnd prövar reklam utifrån Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation.

De prövningsgrunder i ICC:s regler som RO och RON oftast prövar reklam enligt är artiklarna 1–10 samt artikel 18. 

Internationella Handelskammaren (ICC, International Chamber of Commerce) är näringslivets världsorganisation. Organisationen grundades 1919 och har medlemmar i 130 länder. Medlemmarna är företag och näringslivsorganisationer.

För mer information om Internationella Handelskammaren i Sverige besök icc.se samt se denna sida med information om ICC:s arbete för självreglering av reklam och marknadsföring: www.icc.se/sjalvreglering/marknadsforing.

 

ICC:s regler som pdf