Pressmeddelande 190408

Stina Liljekvist ny ordförande i Reklamombudsmannens styrelse

Stina Liljekvist, chef för strategisk kommunikation på Skandia, har utsetts till ny ordförande i Stiftelsen Reklamombudsmannen. Hon efterträder Eva Fernvall, fd. kommunikationsdirektör på Apoteket. Enligt stiftelsens stadgar ska ny ordförande utses vart fjärde år.

– Jag ser med glädje fram emot detta uppdrag. Självreglering av marknadskommunikation är en viktig funktion för att säkerställa hög etik i reklamen, säger Stina Liljekvist. Det gynnar både konsumenter och företag att reklamen är korrekt, etisk och ansvarsfull.

Nya ledamöter i styrelsen är även: Sten Andersen, ATG, Maria Höglund, SJ, Linda Nilsson, KOMM, Christoffer Rönnblad, McDonalds, Anna-Karin Strömqvist, Systembolaget, Charlotte Thür, IAB Sverige och Susanna Zeko, ICC Sweden.

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som verkar för en hög etisk nivå i all kommersiell marknadskommunikation riktad mot den svenska marknaden. Det sker genom prövning om reklam följer Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommun­ikation samt genom information, utbildning och vägledning till marknadens aktörer.