Pressmeddelande 180612

Riktlinjer mot könsdiskriminerande reklam införs i Stockholms stad

Stockholms stad har beslutat att reklam på stadens utomhusreklamplatser inte får vara könsdiskriminerande. Stockholms stad ska skriva in i avtalen med företagen som hyr reklamplatserna att de måste följa Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Det ursprungliga förslaget – att tjänstemän på Trafiknämnden ska ha rätt att bestämma att reklam som de anser är könsdiskriminerande ska plockas ned inom ett dygn – har därmed lagts ned. 

För att motverka sexistisk reklam ska reklam på Stockholms stads reklamplatser följa Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Enligt regelverket får reklam inte vara könsdiskriminerande. Prövningsinstansen Reklamombudsmannens opinionsnämnd anser att reklam är könsdiskriminerande om något av följande kriterier är uppfyllt:

  1. Objektifierande reklam: Reklam som framställer personer som sexobjekt, exempelvis genom klädsel, pose och miljö, på ett sätt som kan anses nedvärderande. Vad som är nedvärderande påverkas bland annat av om framställningen av personen har en koppling till produkten samt hur och var reklamen har exponerats.
  2. Schabloniserande reklam: Reklam som framställer personer i stereotypa könsroller och som kan anses beskriva eller förmedla en nedvärderande bild av kvinnor eller män.
  3. Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande.

 - Förslaget innebär en skärpning vad gäller reklam i det offentliga rummet. Samtidigt är det positivt att Stockholms stad frångick det första förslaget som innebar att tjänstemän på Trafiknämnden skulle kunna bestämma om att plocka ned reklam inom 24 timmar om denna enligt tjänstemännen ansågs vara könsdiskriminerande, säger juristen Gunilla Welander på Reklamombudsmannen.

 - Detta hade varit tveksamt utifrån tryck- och yttrandefrihetsrättsliga aspekter. Dessutom är det viktigt med en enhetlig prövning. Att ha olika praxis inom olika kommuner och olika medier skapar osäkerhet hos annonsörerna, fortsätter hon.

Alla som tycker att reklam är könsdiskriminerande kan anmäla reklamen till Reklamombudsmannen.  Reklamombudsmannens opinionsnämnd och Reklamombudsmannen prövar därefter om reklamen följer regelverket. Alla beslut publiceras på www.reklamombudsmannen.org.

 

Kontakt: Reklamombudsmannens jurist Gunilla Welander, 070 954 62 42 eller Reklamombudsman Elisabeth Trotzig, 08-662 05 50, [email protected]