Pressmeddelande 161024

Reklam för alkoholglass fälld

Annonsörerna N1CE och MatHem marknadsförde under försommaren den alkoholhaltiga isglassen "N1CE Frozen Cocktail" på reklamtavlor utomhus. Glassen har en alkoholhalt på 5%. I reklamen visades en bild på isglassen förpackad i en gul popupförpackning och en bild på DJ:n Sebastian Ingrosso. Längst ned i reklamen syns MatHems logotyp samt en mindre cirkel med texten ”18 år”.

En privatperson anmälde reklamen med motiveringen att isglass övervägande konsumeras av barn och ungdomar och med reklamens placering utomhus riktar den sig även till den målgruppen. Enligt N1CE står det i reklamen att produkten endast säljs till personer över 18 år och reklamen riktar sig inte till barn.

Reklamombudsmannens opinionsnämnd konstaterar att skillnaden mellan denna produkt och en alkoholdryck enligt alkohollagens definition är att ”N1CE Frozen Cocktail” säljs och konsumeras i fryst form. Enligt nämnden talar detta för att reklamen för den marknadsförda produkten bör bedömas mot bakgrund av de regler som gäller för alkoholdrycker.

Reklamen har visats på allmän plats där marknadsföring för alkoholprodukter i sig får anses som påträngande. Det har skett under försommaren när studentfester och skolavslutningar pågår. Reklamen visar en välkänd DJ som är populär hos ungdomar och den har nått en bred grupp reklammottagare som i hög utsträckning också bestått av barn och ungdomar. Det får antas att den marknadsförda produkten som liknar en isglass dessutom attraherar barn och ungdomar. Att det i liten text anges att åldersgränsen för att köpa produkten är 18 år ändrar inte denna bedömning.

Mot denna bakgrund finner nämnden att den anmälda reklamen för produkten ”N1CE Frozen Cocktail”, genom att den attraherar barn och ungdomar samt förekommer på allmän plats, är utformad utan vederbörlig känsla för socialt ansvar. Den strider därmed mot artikel 1 i ICC:s regler.                 

Beslutet i sin helhet kan läsas här: http://reklamombudsmannen.org/uttalande/n1ce-company-och-mathem